Uuring: igast kümnest Eesti inimesest annetab seitse

Jõulukuul räägitakse enamasti väga palju heategevusest. Inimesed annetavad ja ettevõtted toetavad endale meeldivaid ettevõtmisi. Eesti inimesed annetavad siiski läbi aasta, nii selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringust.

Uuring näitas, et Eesti elanikest annetab 71% ehk igast kümnest inimesest vähemalt seitse. 52% inimestest annetab aeg-ajalt, 13 protsendil on pangas sisse seatud automaatne püsiannetus ja 6% inimesi teeb annetusi ainult detsembris. 29% uuringule vastanutest ei anneta üldse.

Selgus, et naised annetavad märksa sagedamini kui mehed. Naistest teeb seda 77%, meestest aga 65%. Üldjuhul eelistavad naised meestest enam ka automaatseid igakuiseid annetusi. Lausa viiendikul naistest on mõni selline püsiannetus seadistatud, meestest tunnistas sama ainult kaheksa protsenti.

Kõige vähem annetavad inimesed vanuses 35–44 eluaastat, neist teeb seda 64%. Teiste vanusegruppide seas ulatub see näitaja üle 70%. Annetamine on populaarne Lõuna- ja Lääne-Eestis, kus seda teeb 80% vastanutest. Kõige vähem annetajaid on aga Ida-Eestis, kus seda teevad pisut vähem kui pooled inimesed. Viiest eestlasest annetavad enamasti neli, teiste rahvuste esindajatest ligi pooled. Mida kõrgem on inimese sissetulek, seda tõenäolisemalt jätkub tal raha ka annetamiseks ja seda rohkem teeb ta automaatseid püsiannetusi.

Üldiselt kehtib reegel, et kes midagi annetab, teeb seda tavaliselt korduvalt ja mitmesse kohta. Annetatakse ennekõike raha, aga ka riideid ja toitu. Viiendik annetajatest panustab ka vabatahtlikku tegevusse.

Sel aastal olid kõige populaarsemad annetused seotud Ukraina ja lastega, rohkem kui pooled annetajad panustasid mõlemasse. Ligi pooled annetajad panustasid ka loomade varjupaikadesse ja haigete inimeste ravisse. Viiendik annetajatest kinkis vahendeid neile, kelle kodu oli saanud tules kannatada. Kümnendik tegi annetuse eakatele, kodututele ja keskkonnahoiuga seotud teemadele.

Annetusi teevad ka ettevõtted, kes toetavad neid ettevõtmisi, mis aitavad lahendada mitmesuguseid probleeme. Kindlustusseltsi jaoks on üks põhiküsimusi turvalisus. If Kindlustus on aastaid panustanud turvalisuse tagamisega tegelevate vabatahtlike tegevusse, toetades näiteks vabatahtlikke päästjaid ja abipolitseinikke. Nagu paljud teisedki ettevõtted, annetas ka If sel aastal rahalisi vahendeid Ukraina heaks.

Lisaks turvalisusele toetab If Kindlustus muidki valdkondi, mis ettevõtte tegevusega haakuvad. Näiteks katsetab If koostöös Eesti Jahimeeste Seltsiga juba kolmandat aastat Eesti maanteedel reflektoreid, mis võivad vähendada metsloomadega seotud õnnetusi. Ka hiljuti alustatud koostöö Varjupaikade MTÜ-ga sai suuresti mõjutuse sellest, et aastaid lemmikloomakindlustust pakkunud ettevõte on puutunud kokku paljude selle ala probleemidega, mis vajavad lahendamist. 

If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.