Isikuandmete töötlemine

Meie isikuandmete töötlemise põhimõtted ja Teie isikuandmed

 • Me peame Teie privaatsust väga oluliseks

  Meiega suheldes või meie teenuseid kasutades usaldate meile palju andmeid. Me ei kasuta andmeid ainult Teile teenuste osutamiseks, vaid ka selleks, et pidevalt paremaks saada ja pakkuda just Teie vajadustele vastavaid teenuseid. Järgnevalt selgitame mh. ka meetmeid, mida rakendame teie privaatsuse tagamiseks.

 • Me tahame olla läbipaistvad

  Me usume selgusesse ja avatusse Teiega seotud andmete kogumisel ning töötlemisel. Sellelt lehelt leiate üksikasjalikku teavet, kuidas ja millal me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme.

 • Me kaitseme Teie andmeid

  Isikuandmed on otseselt või kaudselt Teiega seotud andmed.

  Anname oma parima, et hea teabehalduse ja isikuandmete hoolika töötlemisega tagada Teie eraelu puutumatus. Me käsitleme isikuandmeid eraelu puutumatuse reeglite, asjaomaste õigusaktide ning selles dokumendis kirjeldatud põhimõtete kohaselt.

  Kaasajastame isikuandmete töötlemise põhimõtteid regulaarselt ja avaldame muudatused käesoleval veebilehel.

Kelle poole pöörduda?

Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, palun võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil: DPO@if.se.

Oleme Teie isikuandmete vastutav töötleja, Te võite meile kirjutada:
If P&C Insurance AS
Aadress: Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, Eesti

Isikuandmete kaitse üle teostab järelevalvet Andmekaitseinspektsioon. Teil on õigus esitada neile kaebus, kuid soovitame pöörduda esmajärjekorras meie poole.

Seda eeskirja uuendati 20.08.2018.