Muudatused, mis aitavad kaitsta Sinu andmeid

Isikuandmed peavad olema kaitstud. See on teave, mis on seotud Sinuga ja mille põhjal on võimalik Sind tuvastada. Isikuandmed on lisaks Sinu ees- ja perenimele ning isikukoodile ka Sinu kodune aadress, auto registreerimisnumber jne.
Poliisid ja arved sisaldavad isikuandmeid. Seetõttu, pidades silmas isikuandmete turvalisust, ei saada me neid dokumente e-kirja manusena. Poliisi ja arvega saad hõlpsalt tutvuda Ifi iseteeninduses  või rakenduses If Mobile Baltics.

Kas oled juba saanud mõne e-kirja, mille manuses pole harjumuspärast PDF-arvet? Kui nii, siis mõistad juba, et selle eesmärk on tagada Sinu isikuandmete turvalisus ja veenduda, et neile andmetele pääseks ligi ainult kindlustusvõtja ehk Sina.

 • Miks me ei saada enam poliisi ja arvet e-postiga?

  Need sisaldavad isikuandmeid — ees- ja perenime, isikukoodi jne. Andmete kaitsmine on oluline, sest need annavad teavet Sinu ja Su eraelu kohta.

 • Kus saab poliisi ja arvega tutvuda?

  Need on mugavalt kättesaadavad Ifi iseteeninduses ja If Mobile Baltics äpis, kui oled oma isiku tuvastanud. Nii tagame, et poliis ja arve on kättesaadavad ainult Sinule.

 • Kuidas tagatakse andmete turvalisus?

  Pääsed oma poliisile ja arvele ligi, kasutades turvalist autentimisviisi. Smart-ID, Mobiil-ID, ID-kaart või internetipank — vali endale nendest sobivaim.

Sinu andmed on Sinu omad


Sinu isikuandmed on oluline teave, mida tuleks tõhusalt kaitsta. Miks pole e-posti teel andmete saatmine turvaline? E-kiri võidakse eksikombel saata valele adressaadile. Ka võivad pääseda sellele ligi pahatahtlike eesmärkidega petturid, mis võib viia rahalise kahjuni.

Selliste olukordade vältimiseks oleme lõpetanud e-posti teel selliste PDF-failide saatmise, mis sisaldavad isikuandmeid. Sinu andmed on Sinu omad ja meie kindlustame, et neile pääseksid ligi ainult Sina.

Mida loetakse isikuandmeteks?

Isikuandmed hõlmavad endas mitmesugust teavet, mille kogumisel on võimalik isikut tuvastada. Nende seas on:

 • ees- ja perenimi
 • isikukood
 • aadress
 • poliisi number
 • auto registreerimisnumber
 • kahjunumber jms

Turvalisem digikeskkond

Kaitstes klientide isikuandmeid, aitame kaasa turvalisema digikeskkonna loomisele. Seetõttu järgime isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud põhimõtteid ning täiustame pidevalt oma andmete hankimise, säilitamise ja haldamise protsesse. Võid kindel olla — hoolitseme pühendunult selle eest, et Sinu andmetel oleks esmaklassiline kaitse.

Mõistame, et muutustega kohanemine võib võtta aega. Otsus loobuda e-posti teel arvete ja poliiside saatmisest on sellegi poolest oluline samm Sinu andmete turvalisuse parandamisel. Oleme Sulle väga tänulikud, et astud koos meiega turvalisema digikeskkonna poole. Kui peaksid vajama meie tuge, võta julgelt ühendust, kirjutades aadressile info@if.ee või helistades 777 1211. Aitame Sind heameelega.

Halda oma arveid ning poliise lihtsalt ja turvaliselt

Arveid ja poliise ei saadeta enam e-kirja manustena, kuid muretseda pole vaja — saad neid endiselt vaadata. Leiad need hõlpsasti Ifi iseteenindusest ja rakendusest If Mobile Baltics. Sul tuleb lihtsalt sisse logida.

Turvalise isikutuvastusega tagame, et oma dokumentidele pääsed ligi ainult Sina. Millised on turvalised autentimisviisid? Mobiil-ID, Smart-ID, ID-kaart või pangalink. Vali nendest Sulle sobivaim, et pääseda ligi oma poliisidele ja arvetele.

Kas teadsid, et rakenduses If Mobile Baltics saad:

 • vaadata ja tasuda arveid;
 • hallata kõiki oma poliise ühes kohas;
 • esitada kahjuteateid ja olla kursis kahju menetlusega;
 • teha mugavalt uusi kindlustusi.

Laadi äpp alla: Google Play | App Store