Korteri kindlustus

 • 3 erinevat paketti korteri kindlustamiseks
 • Ifi Koduabi 24/7
 • Soovi korral tasuta konsultatsioon
Tutvu Ifi Kodukindlustuse pakettidega

Elad korteris? Millele pöörata korteri kindlustamisel tähelepanu?

Miks valida korteri kindlustamiseks Ifi kodukindlustuse Koguriskipakett?

 • Teiste põhjustatud kahjud sulle ilma omavastutuseta

  Nt; kui ülemine naaber uputab sinu korterit ei pea sina omavastutust tasuma.

 • Koduloom korteris? Oleme sellele mõelnud

  Kindlustame kuni 3000 € ulatuses kodulooma tekitatud kahjud.

 • Kaitse all nutiseadmed ja muu tehnika: telerid, külmkapid, keraamilised pliidid

  Kaitse all on kuni 24 kuud vanad nutiseadmed, aga ka kogu tehnika nii elektrilise kui mehaaniliste rikete vastu.

Kodukindlustuse kalkulaatoris saad mugavalt arvutada oma korteri kindlustuse hinna mõne hetkega.

24/7 koduabi: üks number ootamatusteks — 777 1211

Ifi kodukindlustuse 24/7 koduabi aitab Sind kodus juhtunud avariiolukordade kõrvaldamisel ööpäevaringselt.

Abi saamiseks helista kindlustustelefonil 777 1211. 

Eriti mugav on Ifi koduabi, kui elad üürikorteris või üürid oma korterit välja!

Vaata, mis olukordades Ifi koduabi Sind aitab

Üürid oma kodu välja ? Uuri üürniku kahjude kaitse kohta

Omades üürikorterit, on kindlustus eriti oluline, kuna valdavalt elab sinu kodus keegi teine. Ifil on eraldi üürnike kahju kaitse.

Üürniku tekitatud kahjud

Kodukindlustuse paketid

If Kindlustuskaitsed Põhipakett Klassikpakett Koguriski-
pakett

Hüvitame tulekahjust või selle kustutamisest tekkinud kahjud, samuti pikselöögist tekkinud purustused.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame kahju, kui tuule tõttu on tekkinud kahjud katusele või muudele hoone osadele.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame kodus lõhkenud toru tagajärjel tekkinud uputuse kahjud. Samuti, kui veeleke on põhjustatud kolmandate isikute, nt naabrite poolt.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame tahtliku kahjustamise või hävitamisega seotud kahjud kolmanda isiku poolt.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame kindlustusobjekti murdvarguse ja röövimisega seotud kahjud kolmanda isiku poolt.

Lisatud Lisatud Lisatud

Kui hoone või korter on kindlustusjuhtumi tõttu hävinenud rohkem kui 50%, hüvitame kahjud ilma omavastutuseta.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame tehnosüsteemide purunemise tõttu kindlustusobjektile tekkinud kahjud.

Lisatud Lisatud

Kui Sinu kodu ukselukku on muugitud või võtmed varastatud, hüvitame uue luku omavastutuseta.

Lisatud Lisatud Lisatud

Nägemisprillid on kindlustatud purunemise ja varguse vastu ilma omavastutuseta.

Lisatud Lisatud

Kui kodu on muutunud õnnetuse tagajärjel kasutamiskõlbmatuks, siis maksame samaväärse eluaseme üürimise kulud ja aitame Sul sinna kolida. Maksimaalne kindlustushüvitis klassikpaketiga 3000 €, koguriskipaketiga 6000 €.

Lisatud Lisatud

Kaitse all on pea kõik ootamatud õnnetusjuhtumid, mis võivad kodus tekkida. Loe välistusi tingimustest.

Lisatud Lisatud

Hüvitame üleujutuse tõttu tekkinud kahjud eeldusel, et kindlustuskohas ei ole viimase 10 aasta jooksul üleujutust olnud.

Lisatud Lisatud

Kodus olevad asjad hüvitame samade omadustega uue eseme hetke ostuhinnaga, v.a nutiseadmed. Tutvu ka teiste välistuste ja piirangutega.

Lisatud Lisatud

Sinuga kaasasolevad asjad (v.a nutiseadmed) on kindlustatud klassikpaketiga Eestis ja koguriskipaketiga Euroopa Liidus kuni 1000 € ulatuses.

Lisatud Lisatud

Pangakaardi kadumisel või vargusel hüvitame Sinu pangaarvelt ebaseaduslikult võetud raha kuni 1000 € ulatuses.

Lisatud Lisatud

Kaitse all on sisseehitatud mööbel ja sisseehitatud tehnika (sh köögimööbel ja/või köögitehnika) koos hoone või korteri siseviimistlusega.


Lisatud Lisatud

Kui kindlustatud hoone on muutunud kindlustusjuhtumi tõttu elamiskõlbmatuks, hüvitame kindlustusvõtja 3 kuu laenu- või liisingumaksed ilma omavastutuseta kuni 3000 €.


Lisatud Lisatud

Hüvitame siseviimistlusele ja/või kodusele varale tekkinud kahju, kui vesi (sh sademed) tungis õuest hoonesse, kuid viimase 10 aasta jooksul ei ole vesi hoonesse tunginud.

Lisatud

Hüvitame kahjud, mis tekkisid ebakvaliteetse materjali kasutamise, materjali vale kasutamise, ebakvaliteetse töö või projekteerimisel tehtud vigade tõttu. Kindlustuskaitse alla ei kuulu ebakvaliteetse osa asendamine, parandamine või ehitusvea muul viisil kõrvaldamine.
Näiteks, kipsplaadid hallitavad, niiskuse põhjuseks on kuivatamata puidu kasutamine roovituses. Hüvitame kipsplaadi vahetamise kulu, kuid ei hüvita ebakvaliteetse roovituse asendamist.  

Lisatud

Koduabi aitab Sind kodus juhtunud avariiolukordade kõrvaldamisel 24/7. Abisaamiseks helista Kindlustustelefonil 777 1211. Loe, millistes olukordades aitab Sind Koduabi.

Lisatud

Hüvitame kuni 24 kuu vanuste mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nutikellade purunemisest või vargusest tekkinud kahjud nii Sinu kodus kui Sinuga kaasas olles.


Lisatud

Hüvitame  kolmanda isiku poolt põhjustatud kahjud ilma omavastutuseta. Kolmandaks isikuks ei ole kindlustusvõtja, kindlustatu, kindlustuskoha elanik (sh üürnik), omanik või külaline.Lisatud

Kaitse all on kindlustusobjekti sisemine elektriline või mehhaaniline rike. Näiteks elektripliit läheb sisemisel põhjusel rikki, televiisor ei tööta jne. Kindlustussumma kuni 3000 €.Lisatud

Näiteks, kass kraabib diivani katki. Hüvitame olemasoleva diivani parandamise või uue diivani soetamise kulu. Kindlustussumma kuni 3000 €.Lisatud

Kinnisvara omaniku vastutuskindlustus kaitseb Sind kahju puhul, mille oled ise või Sinu pereliikmed (lapsed, elukaaslane) teistele põhjustanud. Kui näiteks Sinu korterist alguse saanud uputus rikub alumise naabri lae või Sinu krundil kasvav puu kukub naabri autole, siis kanname meie Sinu naabritele tekitatud kahju ning hüvitame Sulle vajalikud õigusabi- ja kohtukulud. 

Kui soovid, et vastutuskindlustus kehtiks Sinule ja pereliikmetele ka väljaspool kodu, küsi laiemat kaitset – eraisiku vastutuskindlustus. See kindlustus aitab Sind juhul, kui näiteks Sinu laps jalgrattaga kriibib ära naabri auto või kui lõhud poes olles kogemata mõne asja. Kaitse laiendamiseks helista Kindlustustelefonil 777 1211.

Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav

Kui Sinu üürikorter saab kannatada kindlustusjuhtumi tõttu, siis hüvitame remondi ajal saamata jäänud üüri. Selle kaitse lisamiseks võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211.

Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav

Kui Sinu üürikorter- või maja saab kannatada kindlustusjuhtumi tõttu, mille on põhjustanud üürnik, siis hüvitame tekkinud kahjud vastavalt valitud kindlustuspaketi kaitsetele. Selle kaitse lisamiseks võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211.

Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav

Omavastutus on osa kahjusummast, mis jääb kahju toimudes Sinu enda kanda.
If Plus boonusprogrammiga on võimalik omavastutust vähendada. Loe lähemalt plus.if.ee
Kui soovid omavastutust muuta, võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211.

300 € 300 € 300 €

Kodukindlustuse KKK korteri kindlustamiseks

Millele mõelda korteri kindlustamisel? Anname vastused.

Ei tea, kuidas paketti valida või tekkis muid küsimusi korteri kodukindlustuse kohta?

Jäta oma andmed ja võtame Sinuga ühendust. Vastame küsimustele ja pakume tasuta konsultatsiooni, et leiaksid oma vajadustele parima kindlustuslahenduse.