Kui kodu on ka kontor, kool, treeningsaal ...

… siis seal ka juhtub rohkem.

Ifi kodukindlustuse Koguriskipaketiga on kaetud paljud väikesed ja suured riskid, sh Eestis kõige laiem kaitse kodulooma tekitatud kahjudele. Vaata näiteid allpool

Arvuta kodukindlustuse hind Tutvu kodukindlustuse pakettidega

Kui kodu on rohkem kui kodu ...Vaata, mis seal kõik juhtuda võib.

Kui kodu on veepark

Ülemise naabri lapsed jätsid kraanivee jooksma ja midagi jäi äravoolu ette. Tekkis uputus, mis kahjustas lage ja seina. 

Hüvitame kodus lõhkenud toru tagajärjel tekkinud uputuse kahjud. Samuti, kui veeleke on põhjustatud kolmandate isikute, nt naabrite poolt. Kolmanda isiku poolt põhjustatud kahju korral omavastutust tasuma ei pea.

Pärast veeleket tekkis lühis põrandaküttekaablis ja põrandaküte lakkas töötamast.

Hüvitame veelekke tõttu põrandale tekkinud kahjud.

Isegi, kui Sinu kodu on ainult kodu, vajad head kodukindlustust

Missugused on peamised kodukindlustuse juhtumid ja keskmised kahjusummad? Ja missugused juhtumeid kodukindlustus veel katab? Millele kindlustust valides tähelepanu pöörata?