Õnnetusjuhtumikindlustus - kuidas valida kindlustuskaitseid ja kindlustussummasid?

Õnnetusjuhtumikindlustuse saad enda jaoks ise kokku panna valides sobilikud kindlustuskaitsed ja kindlustussummad.
Kuidas enda jaoks õiged kaitsed valida ja otsustada summade valikul, kui need ulatuvad kuni 100 000 €? Anname nõu!

Kindlustus pakub Sulle kaitset ja leevendust just ootamatuste ees, ka siis kui räägime tervistes - oma kalleimast varast. Ei ole reegel, et igal jalgpallimängul keegi jalaluu murrab või iga tund keegi raskesse autoõnnetusse satub, kuid kergemaid kukkumisi, libisemisi või muid õnnetusi tuleb nii kodus, koolis ja tänaval kui treeningus ja terviserajal täitsa igapäevaselt ette. Me kõik teame ilmselt kedagi, kes korvpalli mängides hüppeliigese nihestas või jääl libastudes randmeluu murdis… 

Õnnetusjuhtumikindlustuse tegemine on igati mõistlik, seda nii täiskasvanutele kui ka lastele - uuri ka lähemalt, miks õnnetusjuhtumikindlustuse tegemine lapsele hea mõte on. Küll aga tuleb see enda jaoks erinevatest kindlustussummadest ja - kaitsetest kokku panna.

Kuidas oma kindlustusele sobivad summad ja kaitsed valida? Aitame neis küsimustes selgust luua.

Millistest kaitsetest oma õnnetusjuhtumi kindlustuse kokku panna saad?

Õnnetusjuhtumikindlustuse saad enda jaoks ise kokku panna. Selleks saad valida enda jaoks sobilikud summad kahele põhikaitsele ja 4le soovituslikule kaitsele. Soovitatav on valida ka vabatahtlikud lisakaitsed, mis on mõistlikud just väiksemate, igapäevaste kuid sellegipoolest ootamatute õnnetuste korral. 

Kui soovid suuremaid kindlustuskaitseid, võta meiega ühendust info@if.ee või helista 777 1211

Tõsised õnnetused ja ootamatused - kuidas valida püsiva puude ja surmajuhtumi kaitse kindlustussummat? 

Õnnetusi ja traumasid juhtub erineva kaaluga. Ja kuigi tervisele ei ole võimalik kuidagi hinnalipikut külge panna, tuleb õnnetusjuhtumi kindlustust ostes erinevatele kaitsetele kindlustussumma suurus juurde valida. Summa suurusest sõltub ka Sinu igakuine kindlustusmakse. 

Kuna summasid saad valida üsna suures vahemikus, selgitame ja anname nõu millest lähtuda ja millised kindlustussummad valida kõige traagilisemate juhtumite korral:

#1 Traumajärgne püsiv puue

Õnnetusjuhtumikindlustus pakub võimalust kaitsta ennast olukorras, kus trauma tagajärjel saadakse püsiv tervisekahjustus, mis ühe (1) aasta jooksul ei parane. 

Õnnetusejärgsed püsivad ootamatused ei mõju ainult emotsionaalselt, vaid toovad sageli kaasa ka tõsise elumuudatuse, sh hulga ootamatuid kulutusi - vajad liikumiseks abivahendeid, kodust ümberehitust või oled sunnitud pikalt töölt eemal olema. Püsiva puude kindlustushüvitis on ühekordne ja selle suurus sõltub püsiva puude raskusastmest. 

Tutvu kindlasti õnnetusjuhtumikindlustuse tingimuste ning püsiva puude raskusastme tabeliga

Püsiva puude kindlustussumma valik

Õnnetuse võimalikest tagajärgedest ja kogemusest,  soovitame püsiva puude kindlustussumma valikul lähtuda Sinu ca 3-5 aasta sissetulekust. Sul on mõni aktiivne laen? Sel juhul arvesta kindlustussummat valides kindlasti ka laenujäägiga. Nii saad aktiivsete finantskohustuse asemel paranemisele ja taastumisele keskenduda. Kui Sul laenu pole, arvesta ka asjaoluga, kui Sina oled peres olulise sissetuleku tooja. 

Maksimaalne kindlustussumma If Kindlustuses püsiva puude korral on 100 000€.

Näide: 44- aastane mees sõitis ootamatu ohu tõttu teelt välja ja viga sai tema puusaliiges. Vigastused tõid kaasa liikumisraskused, lonkamise ning vajaduse liikumist soodustavate abivahendite järgi. If hüvitas 20% tema valitud kindlustussummast 30 000 €, s.o 6000 €. 

#2 Surmajuhtum

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab Sul majanduslikult valmistada ennast ja pere ette ka ootamatuks surmajuhtumiks. Igapäevaselt sellele mõtlema ei pea, kuid traagilise olukorra ilmnemisel maksab kindlustus Sinu omastele valitud kindlustussumma ulatuses hüvitist. Surmajuhtum kuulub õnnetusjuhtumikindlustuse poolt hüvitamisele juhul, kui kindlustatu sureb õnnetusest tingituna  3 aasta jooksul pärast õnnetuse toimumist.

Surmajuhtumi kindlustussumma valik

Elu ei saa rahanumbriga sildistada, kuid surmajuhtumi kindlustussumma valimisel on eriti oluline mõelda olemasolevatele laenukohustustele või samuti vähemalt  3-5 aasta sissetulekutele. Nii ei jää Sinu kohustused mitte leinast vapustatud lähedaste vaid hoopis kindlustuse õlule.

Maksimaalne kindlustussumma Ifi õnnetusjuhtumikindlustuse valikus on 100 000 €. Tutvu kindlasti kindlustustingimustega.

Näide: 37-aastane mees sattus raskesse liiklusõnnetusse ja kahjuks suri teel haiglasse. Tema pärijatele maksti kindlustussumma 20 000 €. 

Kergemad igapäevased õnnetused - valuraha, raviteenuste ja päevaraha kindlustussummade valik

Kergemaid õnnetusi tuleb sageli ette nii aktiivse elustiili ja sportimise harrastamisel. Kuid kas teadsid, et kõige enam juhtub õnnetusi kodus? Õnnetud valesammud, mis kukkumise või libastumise põhjustavad; pimedas ruumis legoklotsile astumine või redelil lage värvides . Polegi palju vaja, et nädalaks käe lahasesse saad või oled sunnitud karkudega liiklema! Kindlustuskaitsed hakkavad kehtima alates  kehtivad lisaks kodule, tänavale ja metsarajale ka näiteks tööl (sh füüsiline töö) ja sportides (sh profisport)  juhtunud õnnetustele. 

Õnnetusjuhtumikindlustuse kaitsed kehtivad ka sporditraumadel, füüsilist tööd tehes ja muul moel aktiivset elu elades.
Aktiivne eluviis suurendab alati väiksemate libisemiste, nihestuste ja kukkumiste tõenäosust. Õnnetusjuhtumikindlustus tuleb appi, kui õnnetusest paranemine võtab vähemalt 7 päeva.

Valuraha, raviteenuse ja päevaraha kindlustuskaitse ei ole õnnetusjuhtumikindlustuse kohustuslikud valikud. Siiski soovitame enda jaoks olukorrad läbi mõelda, kuna need hõlmavad just valdavat osa õnnetus - ja kindlustusjuhtumeid. Valuraha on õnnetusjuhtumikindlustuse puhul põhiline kindlustushüvitis.

#3 Valuraha - mis see on ja kuidas summat valida?

Valuraha on kindlustatud isiku ühekordne hüvitis, mida makstakse välja vastavalt vigastuse raskusastmele, kui õnnetuse paranemine kestab vähemalt 7 päeva.

Sisuliselt on tegemist ajutise vigastuse hüvitisega, mis makstakse välja eelkõige erinevate kukkumiste, nihestuste, libastumiste  jmt korral. Suur osa kindlustushüvitisi makstaksegi välja just valurahas. If Kindlustuse näitel on keskmine valuraha kindlustusehüvitis 143 €.

Tutvu kindlasti ka valuraha tabeli ja õnnetusjuhtumi kindlustuse tingimustega.

Kui palju maksab õlaluu nihestus? Aga jalaluu murd?

Kuigi proovime õnnetusi vältida, siis väiksemaid sekeldusi tuleb ikka ette. Ifil on kindel õnnetusjuhtumi valuraha tabel, kus täpsemalt vigastused kirjeldatud on. Näiteks on valuraha võimalik saada ka tõsiste mürgistuste korral (nt maohammustus).

1.11.2020 seisuga on kindlustushüvitised nt 10 000 € kindlustuskaitse valiku korral:

 • Pöidla kõõluse rebend 2% kindlustussummast, so 200 €
 • Randme ühe luu murd 3% kindlustussummast, so 300 €
 • Sääreluu murd 8% kindlustussummast, so 800 €
 • Õlavarreluumurd koos nihestusega, 13% , so 1300 €

Nihestuste korral on summad 50% tabelis märgitust. Valuraha kindlustussumma saad valida kuni 15 000 € 

#4 Raviteenuse kindlustussumma - milleks ja kui palju?

Raviteenuse hüvitis võimaldab õnnetusest kiiremini taastumiseks kasutada tasulisi raviteenuseid, sh taastusravid, erinevad protseduurid ja operatsioonid. Kindlustus hüvitab varalise kahju, mis tekib raviks vajalike meditsiiniteenuste tarbimise eest. 

Hüvitise tasumine toimub raviteenuste kuludokumentide alusel vastavalt valitud maksimaalse kindlustussumma ulatuses. Erandiks on hambavigastused, kus maksimaalne hüvitatav summa on 200 € ühe hamba kohta.

Näide: 30 aastane mehe jalg jäi kodus ehitusel raske seadme alla. Raviteenuse kindlustus aitas hüvitada arstide visiiditasud, kõik vajalikud protseduurid ja taastusravi rohkem kui 1700 € ulatuses. 

#5 Päevaraha - pikemast õnnetusest toibumine ja sissetuleku säilitamine

Päevaraha eesmärk on toetada töötavat inimest, kes ootamatu õnnetuse tagajärjel peab haiguslehel (Eesti Haigekassa) olema vähemalt 7 päeva. Päevaraha aitab õnnetusest taastumisel ja haiguslehel olles säilitada normaalset sissetuleku taset. Hüvitist makstakse iga haiguslehel oldud päeva eest, kui päevi on rohkem kui 7. Esimese 4 päeva hüvitis on kahekordne. 

Näide: 45-aastane teeninduses töötav naine kukkus ja murdis rangluu. Kipsi tõttu ei saanud ta 28 päeva tööl käia ning oli töövõimatuslehel. If hüvitas talle päevarahad tema valitud kindlustussummaga 10 €/ päev. Kokku sai naine päevaraha hüvitist 4 x 20 € (4 esimese päeva topelttasu) + 24 x 10 € = 320 €.

#6 Eluohtlike seisundite kindlustus

Eluohtlike seisundite kindlustus on vabatahtlik ja juurdevalitav kindlustuskaitse, mis on mõeldud kuludeks, mis kaasnevad ootamatuteks eluohtlike seisundite diagnoosil. 

If Kindustuse eluohtlike seisundite kindlustus kehtib eluohtlike olukordade korral nagu:

 • pahaloomuline kasvaja
 • healoomuline ajukasvaja
 • äge südamelihase infarkt
 • ajuverejooks/ajuinfarkt
 • aordilaiendid
 • neerupuudulikkus.

Kaitse kehtib ainult juhul, kui haiguse ilmnemine on kliendile ootamatu ja ettenägematu, seda ei ole varem diagnoositud ega uuringutest leitud. 

Eluohtlike seisundite kaitse soovi korral helista meie Kindlustustelefonil 777 1211

#7 Haigla päevaraha

Olgu õnnetus suur või väike, kui sellega kaasnevad haiglapäevad ja - ravi, on Sul kaitse olemasolul võimalik saada ka haigla päevarahade hüvitist. Haigla päevarahade hüvitis ongi eelkõige, et tasuda ootamatu haiglas viibimisega kaasnevad kulud, nt haiglatasu. Hüvitist makstakse iga haiglas veedetud päeva eest.

Haigla päevaraha hüvitise suurus märgitakse kindlustuslepingus. Kui Sul on lisaks haigla päevarahale ka Päevaraha kaitse, makstakse hüvitist mõlema kaitse alusel ja valitud summas.

Haigla päevarahade kaitse kehtib selle valikul töötavale isikule, hüvitist saab valida kuni 50% päevase netopalga väärtuses. Haigla päevaraha kindlustuskaitse saamiseks helista meie Kindlustustelefonil 777 1211.

Kindlusta nutikalt ja läbimõeldult

Ühtegi õiget või vale lahendust kindlustussummade ja - kaitsete valikul ei ole, kuid mõtle ja lähtu:

 • oma palgatasemest (kas ja kuidas mõjutab õnnetus Sinu elustiili, kas saad pikalt töölt eemal olla jne)
 • tänastest kohustustest (kas Sul on aktiivseid laenukohustusi, mis vajavad tagasimaksmist? Paraku finantskohustused õnnetustesse ei satu)
 • töö iseloomust (kas Sinu töö hõlmab füüsilist kohaolu, nõuab teatud kehalist vormi või saad tööd ka kodus taastudes teha?)
 • asjaolust, kui oluline on Sinu sissetulek Sinu perele (kas oled koduste jaoks oluline sissetulekuallikas, kas Sinu palk on pere igapäevakulude juures oluline?)
Õnnetusjuhtumikindlustus kehtib ka sportides - nii hobikorras kui tippspordis
Õnnetusjuhtumikindlustus tuleb appi ka sporditraumadel - vali ainult õiged kindlustussummad

Loe näited ja soovitused rahulikult läbi - juba see on samm lähemal oma  teadlikkuse tõstmisel ning õigemate ja kindlamate valikute tegemisel. Auto Sa ju kindlustasid? 

Sul tekkis küsimus, mis vahe on õnnetusjuhtumikindlustuse ja elukindlustusel? Oleme loonud selleks lihtsa selgitava artikli Õnnetusjuhtumikindlustus VS elukindlustus

Helista või kirjuta meile

Ei saanud oma küsimusele vastust või soovid konsulteerida meie kindlustusspetsialistiga? Helista või kirjuta meile:

Kindlustustelefon: 777 1211

E-mail: info@if.ee