Reisikindlustus - nüüd ka COVID-19 kaitse!

Ifi Reisikindlustuse meditsiiniabikindlustusel ja reisitõrkekindlustusel nüüd ka COVID-19 kaitse!

Tutvu reisi kindlustuskaitsetega

Ifi COVID-19 reisikindlustus - KKK

Sul on küsimusi Ifi reisikindlustuse COVID-19 kaitse kohta? 

Anname vastused ja selgitame, missuguste COVID-19 tingitud olukordade ilmnemisel If kulusid hüvitada aitab.

Loe KKK

Reisikindlustus aitab korvata ootamatud lisakulutused, mis võivad reisil olles tekkida.

Reisikindlustusega: meditsiiniabikindlustuse, pagasikindlustuse ja reisitõrkekindlustusega kaasnevat meelerahu vajad kõigil oma reisidel - rutiinsest tööreisist lõõgastava perepuhkuseni.

Reisikindlustuse kalkulaator
Kindlustuskaitsed Kindlustussumma

Milleks seda vaja on?
Kui kodus kaitseb sind ravikindlustus, siis reisil olles katab just meditsiiniabikindlustus sinu haigestumise või õnnetusega seotud ravi- ja transpordikulud.
Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa.

COVID-19 kaitse! Hüvitamisele kuuluvad reisi ajal diagnoositud Covid-19 haigestumisega seotud ravikulud ja meditsiiniline transport Eestisse.
Loe lähemalt Covid-19 kindlustuse eritingimustest ja koroonaajal reisimise KKK-st.

NB: If ei hüvita meditsiiniabikindlustuse alusel Covid-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutusi, sh täiendavad majutus- ja transpordikulud. Kui soovid kaitset ka Covid-19 kindlustusjuhtumist tingitud täiendavatele majutus- ja transpordikuludele, pakume selleks võimalust reisitõrkekindlustuse põhikaitsega

Hambaravi
Hüvitame ootamatu hambavalu ravikulud (põletikukolde avamine, juurekanali puhastamine, ajutine plombeerimine, hamba eemaldamine, esmaabi kulud (nt kukkumine), sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 500 eurot. 

Last ootav ema
Hüvitame raseduse komplikatsioonidest tingitud vältimatud arstiabi kulud esimese 27 rasedusnädala jooksul.

Reisikaaslase välisriiki jäämise kulud
Hüvitame ühe reisikaaslase ja vajadusel alaealiste laste välisriiki jäämise ja Eestisse tagasipöördumise kulud, kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi tõttu välisriigis arstiabi.

NB! Hüvitise saamiseks on vajalik esita Ifile diagnoosi sisaldav arstitõend ja kõik juhtumiga seotud kuludokumendid (visiiditasu, retseptiravimite, ravi- ja transpordiarved).

50 000 - 300 000 €

Milleks seda vaja on?
Pagasikindlustus osutub iseäranis vajalikuks juhtudel, mil pead lennukiga lennates pagasi ära andma. Samuti siis, kui ühe reisi vältel tuleb mitu korda lennata või transpordivahendit vahetada.

Mida pagasikindlustus hüvitab?
Hüvitame kulud pagasi varguse ja röövimise korral välismaal, lisaks pagasi hilinemine (rohkem kui 4 tundi), kadumine ja kahjustumine transpordiettevõtte süül.
Pagasiks loetakse reisil kaasas olevaid asju – riided, jalatsid, hügieenitarbed, foto- ja videokaamerad, mobiiltelefon ja sülearvuti.

Kui suured on hüvitised?
Kui su pagas hilineb rohkem kui 4 tundi, saad osta hädavajalikke esemeid kuni 50% ulatuses pagasi kindlustussummast. Hüvitist maksame ostutšekkide alusel.

Ühe eseme hüvitislimiit on kuni 50% pagasikindlustuse kindlustussummast.

Kuni 2500 €

Milleks seda vaja on?
Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu. 

COVID-19 kaitse! Kui kindlustatu, tema pereliige või ainus reisikaaslane haigestub Covid-19ga, hüvitame:Reisi ärajäämise kulud, mida ei tagasta teenusepakkuja
Karantiini jäämisega seotud täiendavad majutuskulud kuni 14-päeva
Eestisse tagasipöördumisega seotud täiendavad transpordi- ja majutuskulud

Mida reisitõrkekindlustus hüvitab?

Reisitõrke põhikindlustus
katab reisi ärajäämise Sinu või Sinu pereliikme haigestumise tõttu, samuti transpordifirma poolsed reisi hilinemised 24h jooksul (v.a lennu tühistamine)


Millal reisitõrkekindlustus osta?
Reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib ka enne kindlustusperioodi algust, jõustudes 3 päeva peale reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist, seetõttu on oluline osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist. Näide: Poliis vormistatakse 01. mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 04. mai kell 00:00.

Kuni 2500 €

Vastutuskindlustus aitab olukorras, kus oled reisil kogemata kellelegi teisele otsest varalist kahju põhjustanud, need kahjud hüvitame Sinu eest.

10 000 €

Kui reisi ajal juhtub Sinu kodus mõni õnnetus, mille tõttu hävivad, varastatakse või saavad kahjustada Sinu asjad (nt mööbel, riided, kodumasinad jmt), hüvitame Sulle tekkinud kahju.

10 000 €

Maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest maksame pärijatele kindlustussumma.

10 000 €

Kui tegeled reisil spordiga või oled muumoodi aktiivne, siis võib olla vajalik valida kõrgendatud riskiga tegevuste kaitse. Vaata SIIT, kas Sinu harrastatav tegevusala kuulub madala, kõrgendatud või erikokkuleppega tegevuste hulka.

juurde valitav

Kui teed reisil olles füüsilist tööd, siis vali meditsiiniabi lisakaitse, et ka töötegemise käigus juhtuvad õnnetused oleksid kaitse all. Riskiohtlikel töödel või ametites seda kaitset kasutada ei saa.

juurde valitav

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Sinu enda kanda. If hüvitab õnnetuse korral omavastutuse kuni 2000 €. Kaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Sinu reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

2000 €

Hüvitame välisriigist Ifile, Ifi kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned, saadetud e-kirjad, veebiteated, e-vestlused jms.

200 €

Aitame sind 24/7 sinu emakeeles. Juhtus õnnetus, helista + 372 777 1211.

Reisikindlustuse KKK

Huvitavat lugemist reisimise, pagasi ja kindlustuse kohta

Jagame põnevat ja kasulikku lugemist reisimist puudutavatel teemadel. Loe ja uudista lähemalt!

Helista või kirjuta meile

Ei saanud oma küsimusele vastust või soovid enne kindlustuse ostmist Sulle sobiliku lahenduse leidmiseks konsulteerida meie kindlustusspetsialistiga? Helista või kirjuta meile:

Kindlustustelefon: 777 1211

E-mail: info@if.ee