Kuus küsimust, millele võiksid enne kaskokindlustuse ostmist mõelda

Kui Sul on kaskokindlustus, ei pea Sa muretsema, mis saab Sinu sõidukist õnnetuse korral.

Kõige sagedamini on kaskokindlustusest abi liiklusõnnetuse korral – nimelt hüvitab kindlustus kahjud ka juhul, kui liiklusõnnetuses olid sa ise süüdi. Samuti on kaskost abi juhtudel, kui keegi näiteks kriibib parklas sinu autot, sa kaotad autovõtmed või auto varastatakse.

Järgnevalt toome välja kuus küsimust, millele tähelepanu pöörata enne kasko ostmist. Teave on esitatud tuginedes If Kindlustuse kaskokindlustuse tingimustele.

1. Kas hüvitatakse kahju, kui õnnetuse hetkel on roolis kolmas isik, kes ei ole kindlustusvõtja ega kantud sõiduki registreerimistunnistusele (omanik, vastutav kasutaja või kasutaja)?

Kaskokindlustuse poliisile märgitakse kindlustusvõtja ja auto omaniku andmed. Tavaliselt kasutab sõidukit aga mitu inimest ja kõik neist ei pruugi olla poliisile märgitud. Seepärast on kasulik teada, kas kindlustus hüvitab kahju, kui autot juhtis omaniku loal isik, kes ei ole kirjas ei kindlustuspoliisil ega sõiduki registreerimistunnistusel?

Ifi kasko kehtib ka siis, kui rooli taga on isik, kellele on antud luba sõiduki kasutamiseks, kuid kes pole sõidukiga muudmoodi seotud.

2. Kas sõidukile autopesulas tekkinud kahju hüvitatakse?

Selleks, et hoida sõidukit puhtana ja heas seisukorras, peab autot pesema. Siinkohal on oluline selgeks teha, kas kaskokindlustus hüvitab ka autopesulas autole tekkinud kahjud?

If käsitleb selliseid kahjusid tavalise kahjustumisena, kuid tuletab meelde, et kahju avastamisel tuleb sellest teavitada autopesulat.

3. Kas remondi ajaks antakse asendusauto teenindusest või pean otsima ise asendusauto pakkuja?

Paljudele meist on auto igapäevaelu lahutamatu osa – mõnele töö tegemiseks, tööle sõitmiseks või laste kooli või trennidesse sõidutamiseks.

Olukorrad, kus sõidukit ei saa kasutada, võivad Sinu igapäevaelu pea peale pöörata. Seetõttu võiks kaskokindlustuse leping sisaldada asendusauto kaitset.

Samuti kontrolli, kas asendusauto kaitsel on omavastutus, kes vastutab asendusauto otsimise eest, kuidas ja kes teenuse eest maksma peab?

If kasko olemasolul võid küsida asendusauto autoteenindusest, kuhu sõiduki remonti viid, või otsida ise endale meelepärase teenusepakkuja. Enne asendusauto võtmist tuleb see kooskõlastada Ifiga.

4. Mis on omavastutus ja missugused omavastutused kasko lepinguga kaasnevad?

Omavastutus on osa kahjusummast, mis jääb kahju toimudes Sinu enda kanda. Tavapäraselt on kasko lepingul mitu omavastutust. Kuid millistel juhtudel millist omavastutust rakendatakse ja kas omavastutust on võimalik ka vähendada?

  • Põhiomavastutus – seda omavastutust rakendatakse kõikide riskide puhul, mis pole eraldi välja toodud. Põhiomavastutust saab vähendada If Plus boonusprogrammiga - mida rohkem lepinguid, seda väiksem omavastutus.
  • Varguse ja röövimise omavastutus – on tavaliselt protsent kindlustussummast. Ifis saad valida 10% ja 15% omavastutuse suuruseks.
  • Kaitsed, millel puudub omavastutusIfis hüvitatakse ilma omavastutuseta klaasikahjud, metsloomaga kokkupõrkel tekkinud kahjud, autoabi kasutamise kulud ning võtmete varguse korral nende vahetamise kulud.

5. Kas hüvitist makstakse ka siis, kui vargad on Sinu koju sisse murdnud ja varastanud muuhulgas autovõtmed ja auto?

Kuidas me ka ei kaitseks liikluses ennast ja oma autot, ei suuda me alati kaitsta oma kodu soovimatute „külaliste“ ja nende tekitatud kahjude eest. Varas võib lisaks kodusele varale kaasa võtta autovõtmed ja loomulikult sõiduki enda. Kas selline vargus on kaitse all?

Juhul, kui kodu uksed ja aknad on varguse hetkel suletud ja lukus, siis kuulub majast varastatud autovõtmetega seotud kahju Ifis hüvitamisele.

6. Kas juhi raske hooletuse tõttu tekkinud kahjudhüvitatakse ja kas see mõjutab hüvitise suurust?

Liikluseeskirjade järgimine ja turvalisus tänavatel on iga sõidukijuhi esmakohustus, kuid me kõik võime vahel eksida – ka rooli taga. Näiteks ei panda tähele punast foorituld, hoitakse ebapiisavat pikivahet jne.

Ifi kaskoga on juhi raske hooletuse tõttu teeliikluses tekkinud kahjud kaitse all, kuid siinkohal tuleb meeles pidada, et on tingimusi, mis on aluseks hüvitamisest keeldumiseks.

Näiteks on Ifi tingimuste järgi täiesti välistatud joobeseisundis kahjude tekitamine, lahkumine sündmuskohalt, liiklemine väljaspool ametlikke sõiduteid või sõit sügavasse vette, mille tõttu tungib vesi mootorisse.

Soovitame enne kaskokindlustuse ostmist kindlustustingimused läbi lugeda ning mõelda, kas pakutud lahendus annab Sulle sellise kaitse, mida Sa kaskokindlustuselt ootad.