Euroopa ravikindlustuskaart vs reisikindlustus

Kui mul on Euroopa ravikindlustuskaart, kas vajan lisaks reisikindlustust?

Mis on kaetud? Euroopa ravikindlustuskaart Reisikindlustus

Vältimatu arstiabi riiklikes raviasutustes

Jah Jah

Visiiditasu

Ei Jah

Erakliiniku visiit

Ei Jah

Ravimite omaosalustasu

Ei Jah

Voodipäevatasu

Ei Jah

Transpordikulud

Ei Jah

Kannatanu kodumaale toimetamine

Ei JAH

Mis on mis?

Euroopa ravikindlustuskaart

Eesti Haigekassa väljastab kindlustatud isikutele soovi korral Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi, mis annab õiguse vältimatule arstiabile Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates riikides, kuid seda asukohariigi seaduste järgi ja võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega.

Ravikindlustuskaart väljastatakse tasuta. Kaart tuleb reisile minnes kaasa võtta.

Reisikindlustus

Reisikindlustusega saad arstiabi nii era- kui riiklikes raviasutustes. Juurde saab osta lisakaitseid, et ka muud ootamatused ei tekitaks juurde lisakulutusi. Näiteks saad valida:

  • Reisitõrkekindlustuse – sellega hüvitatakse sinust mittetulenevatel põhjustel reisiplaani muudatustest tulenevad lisakulutused, nt uued lennupiletid.
  • Pagasikindlustuse – sellega hüvitatakse pagasi hilinemise (üle 4 tunni), varguse, kahjustumise transpordiettevõtte süül ja kadumise kahjud.
  • Kõrge riskiga tegevuste kaitse – sellega hüvitatakse aktiivse või sportliku tegevuse käigus juhtunud õnnetusjuhtumi kahjud.
  • Õnnetusjuhtumi kaitse – sellega makstakse sulle püsiva puude hüvitist, kui sinu tervis halveneb reisil juhtunud õnnetuse tõttu ühe aasta jooksul. Kui aga õnnetuse tagajärjel kindlustatu sureb kolme aasta jooksul, makstakse hüvitist pärijatele.
  • Vastutuskindlustuse – sellega hüvitatakse sinu poolt teistele tekitatud varalised kahjud.
  • Rendiauto omavastutuse kaitse – kui sinu renditud autoga juhtub õnnetus ja rendileping näeb ette omavastutuse tasumist, hüvitatakse sulle omavastutuse suurus kuni 2000 € ulatuses.

Kuidas tellida?

Euroopa ravikindlustuskaarti saad tellida Eesti.ee keskkonnas, täites avalduse.

Reisikindlustuse hinda saad arvutada ja lepingu sõlmida Ifi iseteeninduses.