Euroopa ravikindlustuskaart ja reisikindlustus

Kas reisile minnes piisab, kui mul on kaasas Euroopa ravikindlustuskaart? Vältimatu arstiabi Euroopas tagab see tõesti. Ent vaata lisaks, millega peaksid arvestama.

Euroopa ravikindlustuskaart võimaldab Euroopas reisides saada vältimatut meditsiiniabi riiklikes raviasutustes. Väljaspool Euroopat pakub tervisemurede korral tuge reisikindlustus.

Ehkki Euroopa ravikindlustuskaardiga saad vältimatut arstiabi Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides, tuleb arvestada sellega, et paljud lisakulud jäävad siiski Sinu enda kanda.
Reisikindlustuse meditsiiniabikaitse aitab aga näiteks ka juhul, kui pead pikemalt taastumas haiglas, vajad eritransporti või abivahendeid liikumiseks.

Võrdle Euroopa ravikindlustuskaardi ja Ifi reisikindlustuse kaitseid

Mis on kaetud? Euroopa ravikindlustuskaart Ifi reisikindlustus

Vältimatu arstiabi riiklikes raviasutustes

checkmark checkmark

Visiiditasu

checkmark

Erakliiniku visiit

checkmark

Ravimite omaosalustasu

checkmark

Voodipäevatasu

checkmark

Transpordikulud

checkmark

Kannatanu kodumaale toimetamine

checkmark

Euroopa ravikindlustuskaart vs Ifi reisikindlustus

Enne reisi tee endale selgeks, kuidas ja millistel tingimustel saad välismaal tervisemure korral abi.

Euroopa ravikindlustuskaart

Eesti Tervisekassa väljastab kindlustatud isikutele soovi korral Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi, mis annab õiguse vältimatule arstiabile Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates riikides. Kaart tuleb reisile minnes kaasa võtta.

Arvestada tuleb sellega, et meditsiiniabi osutatakse asukohariigi seaduste järgi ja võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Kui vältimatu arstiabi on Euroopa ravikindlustuskaardiga kaetud, siis tavaliselt jäävad enda kanda visiiditasu, kulud ravimitele, haigla voodipäevatasule ja transpordile (vajadusel ka kodumaale), nii nagu ka sularahas arstile tasutud arved.

Kuidas saada Euroopa ravikindlustuskaart?

Ravikindlustuskaart väljastatakse tasuta ja selle saab tellida riigiportaalist www.eesti.ee.

Ifi reisikindlustus

Reisikindlustus tuleb appi, kui reisil juhtu midagi ootamatut.

Reisikindlustusega saad arstiabi nii era- kui riiklikes raviasutustes, seda nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Lisaks on kaetud needki kulud, mida Euroopa ravikindlustuskaart ei kata: visiiditasu, ravimite omaosalus, haigla voodipäevatasu ja transpordikulud, liikumise abivahendid (nt kargud), samuti arstile sularahas tasutud arved.

Reisikindlustusega saad juurde valida lisakaitseid, et ka muud ootamatused ei tekitaks juurde lisakulutusi.

  • Kõrge riskiga tegevuste kaitse – sellega hüvitatakse aktiivse või sportliku tegevuse käigus juhtunud õnnetusjuhtumi kahjud.
  • Õnnetusjuhtumi kaitse – sellega makstakse püsiva puude hüvitist, kui Sinu tervis halveneb reisil juhtunud õnnetuse tõttu ühe aasta jooksul. Kui aga õnnetuse tagajärjel kindlustatu sureb kolme aasta jooksul, makstakse hüvitist pärijatele.
  • Reisitõrkekindlustus – reisitõrke põhikindlustus katab reisi ärajäämise Sinu või Sinu pereliikme haigestumise tõttu, samuti transpordifirma tõttu tekkinud reisi hilinemised 24h jooksul (v.a lennu tühistamine).
  • Pagasikindlustus – sellega hüvitatakse kahjud, mis on tekkinud pagasi hilinemise (üle 4 tunni), varguse, transpordiettevõtte süül kahjustumise ja kadumise tõttu.
  • Vastutuskindlustus – sellega hüvitatakse Sinu poolt teistele tekitatud varalised kahjud.
  • Rendiauto omavastutuse kaitse – kui reisil juhtub Sinu renditud autoga õnnetus ja rendileping näeb ette omavastutuse tasumist, hüvitatakse Sulle omavastutuse suurus kuni 2000 € ulatuses.

Kuidas teha reisikindlustust?

Reisikindlustuse hinna saad mugavalt arvutada ja lepingu sõlmida Ifi iseteeninduses. Samuti saad seda teha Ifi kindlustusäpis If Mobile Baltics.

Vaata lisaks: