Kodukindlustus - maja, korteri, kinnisvara kindlustus

 • Kindlusta kodu: maja, korter või suvila
 • Vali oma vajadustele vastav kindlustuspakett
Osta kodukindlustus Soovid konsultatsiooni? Kodukindlustuse paketid

Kui kodu on ka kontor, kool, treeningsaal...

… siis seal ka juhtub rohkem.

Ifi kodukindlustuse Koguriskipaketiga on kaetud paljud väikesed ja suured riskid, sh esimesena Eestis ka kodulooma tekitatud kahjud

Vaata näiteid

Ifi kodukindlustusel on Sinu meelerahu - elad Sa majas või korteris. Või üürid oma kinnisvara välja.

Kodukindlustuse kolmest paketist saad leida sobivaima, et pakkuda parimat kaitset oma kodule korteris, rendikinnisvarale või oma aiaga majale. Uuri lähemalt.

​Kodukindlustus ehk Sinu eluaseme kindlustus annab Sulle turvatunde.

Õnnetuse korral korvab kindlustus kahjud ja aitab seega tagajärgedega paremini toime tulla

Ifis saad kodukindlustusega kindlustada omale olulise kinnisvara: maja, suvekodu, korteri, ridaelamu, kõrvalhoone või ehitusjärgus maja

Ifi Kodukindlustus tuleb kasuks ka üürikorteri või üürimaja kindlustamisel

Üürikinnisvara kindlustusele saad juurde valida:

 •  üüritulu kaotuse kaitse kindlustusjuhtumist tingitud remondi ajaks, mil Sa korterit välja üürida ei saa 
 • üürniku tekitatud kahju kaitse

Sul on üürikinnisvara?

Tutvu üürniku tekitatud kahju kindlustusega lähemalt. 

Kodu on Sinu kindlus. Kindlusta enda jaoks oluline kinnisvara ja saa kindlustunne tulevikule mõeldes
Sulle olulise kinnisvara - kodu, korteri, maja või kas või kuuri kindlustamine toob Sulle meelerahu.
 • Kindlusta oma korter, maja või muu oluline kinnisvara

  Ifi Kodukindlustusega saad kindlustada oma eluaseme või muu enda jaoks olulise kinnisvara - olgu Sinu koduks korter, maja või ridaelamu.

  Lisaks võid kindlustada kuuri, kõrvalhoone, sauna või suvila - kindlustuskaitsed ja Kodukindlustuse paketi saad valida vastavalt hoone otstarbele.

 • Koduse vara ehk kodus olevate asjade kindlustus

  Kodukindlustusega hoones olevad asjad hüvitame kodu klassik- ja koguriski paketis kindlustusjuhtumi puhul samade omadustega uue eseme hetke ostuhinnaga. Summa, mille ulatuses saad oma kodust vara kindlustada, arvutatakse Sinu kodu suuruse järgi. Ifis on kindlustatud ka ATV-d, motorollerid ja muud mitteregistreeritud mootorsõidukid. Samuti kunstiteosed, antiik- ja väärisesemed ning kollektsioonid. Kingi omale see meelerahu ja teadmine, et need on kindlustatud koos koduga!

 • Kodukindlustuse omavastutus

  Kodukindlustuse omavastutus on osa kahjusummast, mis tuleb kahjuolukorra tekkides kindlustuse ostjal ise tasuda. Ifi kodukindlustuse paketis on ka ilma omavastutuseta kaitseid, üldiselt rakendub kindlustusjuhtumi korral omavastutus 200 €.

 • Ifi Koduabi - avariiolukorras abi 24/7

  Ifi kodukindlustuse Koguriskipaketiga käib kaasas Ifi 24/7 Koduabi, mis aitab Sind kodus juhtunud avariiolukordade kõrvaldamisel. Abi saamiseks helista Kindlustustelefonil 777 1211. 

Kodukindlustuse paketid

If Kindlustuskaitsed Põhipakett Klassikpakett Koguriski-
pakett

Hüvitame tulekahjust või selle kustutamisest tekkinud kahjud, samuti pikselöögist tekkinud purustused.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame kahju, kui tuule tõttu on tekkinud kahjud katusele või muudele hoone osadele.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame kodus lõhkenud toru tagajärjel tekkinud uputuse kahjud. Samuti, kui veeleke on põhjustatud kolmandate isikute, nt naabrite poolt.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame tahtliku kahjustamise või hävitamisega seotud kahjud kolmanda isiku poolt.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame kindlustusobjekti murdvarguse ja röövimisega seotud kahjud kolmanda isiku poolt.

Lisatud Lisatud Lisatud

Kui hoone või korter on kindlustusjuhtumi tõttu hävinenud rohkem kui 50%, hüvitame kahjud ilma omavastutuseta.

Lisatud Lisatud Lisatud

Hüvitame tehnosüsteemide purunemise tõttu kindlustusobjektile tekkinud kahjud.

Lisatud Lisatud

Kui Sinu kodu ukselukku on muugitud või võtmed varastatud, hüvitame uue luku omavastutuseta.

Nägemisprillid on kindlustatud purunemise ja varguse vastu ilma omavastutuseta.

Kui kodu on muutunud õnnetuse tagajärjel kasutamiskõlbmatuks, siis maksame samaväärse eluaseme üürimise kulud ja aitame Sul sinna kolida. Maksimaalne kindlustushüvitis klassikpaketiga 3000€, koguriskipaketiga 6000€.

Lisatud Lisatud

Kaitse all on pea kõik ootamatud õnnetusjuhtumid, mis võivad kodus tekkida. Loe välistusi tingimustest.

Lisatud Lisatud

Hüvitame üleujutuse tõttu tekkinud kahjud eeldusel, et kindlustuskohas ei ole viimase 10 aasta jooksul üleujutust olnud.

Lisatud Lisatud

Kodus olevad asjad hüvitame samade omadustega uue eseme hetke ostuhinnaga, v.a nutiseadmed. Tutvu ka teiste välistuste ja piirangutega.

Lisatud Lisatud

Sinuga kaasasolevad asjad (v.a nutiseadmed) on kindlustatud klassikpaketiga Eestis ja koguriskipaketiga Euroopa Liidus kuni 1000 € ulatuses.

Lisatud Lisatud

Pangakaardi kadumisel või vargusel hüvitame Sinu pangaarvelt ebaseaduslikult võetud raha kuni 1000 € ulatuses.

Lisatud Lisatud

Kaitse all on sisseehitatud mööbel ja sisseehitatud tehnika (sh köögimööbel ja/või köögitehnika) koos hoone või korteri siseviimistlusega.


Lisatud Lisatud

Kui kindlustatud hoone on muutunud kindlustusjuhtumi tõttu elamiskõlbmatuks, hüvitame kindlustusvõtja 3 kuu laenu- või liisingumaksed ilma omavastutuseta kuni 3000 €.


Lisatud Lisatud

Hüvitame siseviimistlusele ja/või kodusele varale tekkinud kahju, kui vesi (sh sademed) tungis õuest hoonesse, kuid viimase 10 aasta jooksul ei ole vesi hoonesse tunginud.

Lisatud

Hüvitame kahjud, mis tekkisid ebakvaliteetse materjali kasutamise, materjali vale kasutamise, ebakvaliteetse töö või projekteerimisel tehtud vigade tõttu. Kindlustuskaitse alla ei kuulu ebakvaliteetse osa asendamine, parandamine või ehitusvea muul viisil kõrvaldamine.
Näiteks, kipsplaadid hallitavad, niiskuse põhjuseks on kuivatamata puidu kasutamine roovituses. Hüvitame kipsplaadi vahetamise kulu, kuid ei hüvita ebakvaliteetse roovituse asendamist.  

Lisatud

Koduabi aitab Sind kodus juhtunud avariiolukordade kõrvaldamisel 24/7. Abisaamiseks helista Kindlustustelefonil 777 1211. Loe, millistes olukordades aitab Sind Koduabi.

Lisatud

Hüvitame kuni 24 kuu vanuste mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nutikellade purunemisest või vargusest tekkinud kahjud nii Sinu kodus kui Sinuga kaasas olles.


Lisatud

Hüvitame  kolmanda isiku poolt põhjustatud kahjud ilma omavastutuseta. Kolmandaks isikuks ei ole kindlustusvõtja, kindlustatu, kindlustuskoha elanik (sh üürnik), omanik või külaline.Lisatud

Kaitse all on kindlustusobjekti sisemine elektriline või mehhaaniline rike. Näiteks elektripliit läheb sisemisel põhjusel rikki, televiisor ei tööta jne. Kindlustussumma kuni 3000 €.Lisatud

Näiteks, kass kraabib diivani katki. Hüvitame olemasoleva diivani parandamise või uue diivani soetamise kulu. Kindlustussumma kuni 3000 €.Lisatud

Kinnisvara omaniku vastutuskindlustus kaitseb Sind kahju puhul, mille oled ise või Sinu pereliikmed (lapsed, elukaaslane) teistele põhjustanud. Kui näiteks Sinu korterist alguse saanud uputus rikub alumise naabri lae või Sinu krundil kasvav puu kukub naabri autole, siis kanname meie Sinu naabritele tekitatud kahju ning hüvitame Sulle vajalikud õigusabi- ja kohtukulud. 

Kui soovid, et vastutuskindlustus kehtiks Sinule ja pereliikmetele ka väljaspool kodu, küsi laiemat kaitset – eraisiku vastutuskindlustus. See kindlustus aitab Sind juhul, kui näiteks Sinu laps jalgrattaga kriibib ära naabri auto või kui lõhud poes olles kogemata mõne asja. Kaitse laiendamiseks helista Kindlustustelefonil 777 1211.

Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav

Kui Sinu üürikorter saab kannatada kindlustusjuhtumi tõttu, siis hüvitame remondi ajal saamata jäänud üüri. Selle kaitse lisamiseks võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211.

Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav

Kui Sinu üürikorter- või maja saab kannatada kindlustusjuhtumi tõttu, mille on põhjustanud üürnik, siis hüvitame tekkinud kahjud vastavalt valitud kindlustuspaketi kaitsetele. Selle kaitse lisamiseks võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211.

Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav

Omavastutus on osa kahjusummast, mis jääb kahju toimudes Sinu enda kanda.
If Plus boonusprogrammiga on võimalik omavastutust vähendada. Loe lähemalt plus.if.ee
Kui soovid omavastutust muuta, võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211.

200 € 200 € 200 €

Kodublogi - kõik kodukindlustusest, koduse vara parimast kaitsest ja soovitustest, kuidas hoida kodu turvalisena

Jagame soovitusi ja toome välja põnevaid fakte, mis Sulle koduomanikuna, üürikodu pakkujana või kodu üürijana huvi ja abi võivad pakkuda.

 • Üürniku tekitatud kahjude kaitse

  Selle kaitse kindlustusjuhtumiks on üürniku ja/või temaga koos elavate pereliikmete poolt üürikodule ja selles olevale varale tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju.

  Loe lähemalt
 • Mis on omavastutus?

  Tee enda jaoks selgeks mida õnnetuse korral maksmisele kuuluv kindlustuse omavastutus Sinu jaoks täpsemalt tähendab, millal see rakendub ning missugustel juhtudel omavastutust tasuma ei pea?

  Kõik omavastutuse kohta
 • Vaata üle oma kodukindlustuse tingimused, oma suitsuandur ja küttesüsteem

  Korstnad, kaminad ja kütteseadmed - 7 moodust, kuidas ennetada koduseid tuleõnnetusi ja põlenguga kaasnevaid kahjusid minimeerida

  Uuri, kui palju tulekahjusid saab alguse just puhastamata korstnast või hooldamata küttesüsteemist. 

  Loe artiklit ja statistikat

Kodukindlustuse KKK

Ei saanud oma küsimusele vastust või soovid enne kindlustuse ostmist Sulle sobiliku lahenduse leidmiseks konsulteerida meie kindlustusspetsialistiga? Helista või kirjuta meile:

Kindlustustelefon: 777 1211

E-mail: info@if.ee