Autokahju

Autoga juhtunud kahju korral saad allolevalt lingilt teada Sinu autole sobiva autoteeninduse. Pöördu otse sinna ning kahjuteade edastatakse Sinu eest.

​Autoga juhtunud kahju korral mine otse autoteenindusse ning kahjuteade edastatakse Sinu eest.

​Kui Sul ei ole võimalik autoteenindusse minna, siis täida kahjuteade internetis.

Nüüd ei pea Sa liiklusõnnetuse korral enam vastutava sõidukijuhi seltsiga asju ajama, vaid saad kõik asjatoimetused korda Ifiga!

Kuidas If tagab kvaliteetse remondi?

Loe lähemalt

Kahjukäsitluse koostööpartnerid

Otsi partnerit

Kuidas toimida liiklusõnnetuse või kaskokahju korral?

Õnnetuse tekkimisel võta tarvitusele abinõud kahju suurenemise vältimiseks ja üldise ohutuse tagamiseks.

Helista Häirekeskusesse 112, kui:

 • õnnetuses on keegi viga saanud. Kui Sa oskad ja on võimalik, anna kannatanutele esmaabi;
 • õnnetuses osalenud inimesed ei ole süüdlase osas ühel meelel;
 • kahjustatud vara omanik ei ole teada, näiteks oled otsa sõitnud liiklusmärgile, aiale või parklas teisele sõidukile;
 • kahju tekitaja on õnnetuspaigalt lahkunud;
 • õnnetus tekkis loomale otsasõitmisel või selle vältimisel.

Vajalike dokumentide täitmine liiklusõnnetuse korral

Kui liiklusõnnetuses inimesi viga ei ole saanud ja osalised on ühel meelel selles osas, kes õnnetuse põhjustas, tuleb kohapeal õnnetus paberil fikseerida ning osaliste poolt allkirjastada. Kõige mugavam on seda teha, täites avalduse „Teade liiklusõnnetusest​".

Kui sellist avaldust käepärast ei ole, siis võid jäädvustada õnnetuspaiga koos ütlustega nutitelefoniga või kirjutada paberile:

 • juhtumi kirjeldus koos skeemiga
 • juhtide ja sõidukite andmed
 • kindlustusseltside nimed
 • kinnitus, et mõlemad juhid on kirjapanduga nõus

Pärast õnnetuse fikseerimist ning dokumendi allkirjastamist võib sõidukitega sündmuskohalt lahkuda. Enne sõidu alustamist veendu, et sõidukiga liiklemine on ohutu. Kui vajad puksiirteenuse abi, siis helista meie Kindlustustelefonile +372 777 1211.

Kahjuteate edastamiseks vali Ifi kodulehelt Sinu autole sobiv autoteenindus. Pöördu otse sinna ning kõik kahjuteate edastamise toimingud tehakse Sinu eest.

Alltoodud juhtudel pöördu siiski vastutava kasutaja sõidukijuhi seltsi poole:

 • Kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, näiteks on vaidlus, kes põhjustas liiklusõnnetuse.
 • Liiklusõnnetuses sai inimene viga.
 • Kahju on eeldatavalt suurem kui 10 000 eurot.
 • Kahju põhjustas välisriigi sõiduk.

Loe juhiseid, kuidas tegutseda, kui Sinu sõiduk on viga saanud löökaugust läbi sõitmisel.

Kuidas käib kahju käsitlemine?

​Kahjust teatamine

Kahjuteate edastamiseks vali Ifi kodulehelt Sinu autole sobiv autoteenindus. Pöördu otse sinna ning kõik kahjuteate edastamise toimingud tehakse Sinu eest. Võta kaasa õnnetuspaigas täidetud dokumendid. Kindlustusse ei ole vaja eraldi tulla.

Kui viga on saanud inimesed või muu vara või ei ole sõiduki autoteenindusse viimine mõistlik, siis täida kahjuteade meie kodulehel.

Kahju käsitlemine

Kahjuteate registreerimise ja edasiste sammude kohta saadetakse Sulle e-kiri või SMS.Autoteeninduses fikseeritakse kahjud ja tehakse kalkulatsioonid.Kui kahju käsitlemiseks on vaja täiendavat infot, võtame Sinuga ise ühendust.

Kahju hüvitamine

Hüvitame kahju Sulle kohe, kui juhtumi asjaolud selged ja kahju suurus teada. Otsuse edastame Sulle e-kirja või SMS-i teel.

Lisaküsimuste korral võta ühendust oma kahjukäsitlejaga, kelle andmed on kahju registreerimise teatel või helista +372 777 1211.

Välismaal toimunud kahjud

Kuidas toimida liikluskahju korral?

 • Täida sündmuskohal vorm "Teade liiklusõnnetusest" või jäädvusta õnnetuspaik koos ütlustega nutitelefoniga või kirjuta paberile andmed liiklusõnnetuse ja osapoolte kohta.
 • Kui oled avarii põhjustamises süüdi, palu kannatanul pöörduda Ifi esindaja poole tema koduriigis või oma kindlustusandja poole.
 • Kui oled kannatanu ÄRA allkirjasta ühtegi paberit, kui Sa ei ole vastutuse osas kindel. Täida nii teise osapoole võõrkeelne kui ka eestikeelne verisoon "Teade liiklusõnnetusest". Küsi põhjustaja liikluskindlustuse poliis, märgi üles kindlustusseltsi nimi ja võimalusel tee poliisist pilt.
 • Kui tekib vaidlus vastutuse üle, kutsu politsei ja küsi tõend liiklusõnnetuse kohta.
 • Tee pilte nii oma sõidukist kui ka teise osapoole sõiduki vigastustest ja asukohast.
 • Teata esimesel võimalusel kahjujuhtumist Ifile.

Kuidas toimida liikluskahju korral Venemaal?

 • Teavita Venemaa Rohelise Kaardi bürood liikluskahjust +7 (495 ) 641 27 87.
 • Helista alati politseisse ning tegutse vastavalt politsei juhistele.
 • Ära liiguta oma sõidukit enne, kui politsei saabub. Võta politseilt tõend, seda võib vaja minna piiri ületades.
 • Tee pilte nii oma kui ka teise osapoole sõiduki vigastustest ning asukohast. Täida koos teise osapoolega „Teade liiklusõnnetusest".
 • Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu, pöördu koheselt põhjustaja kindlustusseltsi poole ning tegutse vastavalt nende juhistele. NB! Kannatanu ei saa hüvitist taotleda Eestis.
 • Kui oled põhjustaja, anna kannatanule koopia oma rohelisest kaardist.

Kuidas toimida liikluskahju korral Rohelise Kaardi riigis, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda?

Nendes riikides on rohelise kaardi kaasavõtmine kohustuslik. Veendu enne sõitu, et roheline kaart sihtkoha riigis kehtib. Näiteks Venemaale sõites ei oleks rohelisel kaardil RUS läbi kriipsutatud.

 • Kindlustussumma on võrreldes Euroopa Majanduspiirkonnaga neis riikides tunduvalt väiksem. Näiteks Venemaal on kindlustussumma ühe juhtumi kohta ca 3940 eurot.
 • Neis riikides toimunud liiklusõnnetuse kannatanu peab pöörduma avarii toimumise riigis süüdlase kindlustusseltsi poole.
 • Kannatanu ei saa hüvitist taotleda Eestis.

Kuidas toimida kaskokahju korral?

 • Teata Ifile kahjust esimesel võimalusel. Kõige kiirem ja mugavam on täita kahjuteade koduleheküljel või helistada Kindlustustelefonil +372 777 1211.
 • Vajadusel pöördu lähimasse remonditöökotta. Enne sõidu alustamist veendu, et sõidukiga liiklemine on ohutu. Kui vajad puksiirteenuse abi, siis helista meie Kindlustustelefonile.
 • Liiklusõnnetuse korral tegutse vastavalt üleval toodud juhendile, kuidas toimida liikluskahju korral.​