Kindlustuslahendused majutusasutustele: hotellid, turismitalud, majutuskompleksid

Majutusasustustes ja hotellivaldkonnas juhtub nii mõndagi ootamatut - vesi, tuli, klientide õnnetused.
Kas Sa teadsid, et kindlustus on üks võimalus, kuidas ootamatustega tekkinud kulutusi vähendada?

Konsulteeri kindlustusspetsialistiga

Majutusasutuste ja hotellidena on Teil oluline ülesanne - muuta kliendi kodust eemalviibimine võimalikult mugavaks ja mõnusaks. Lisaks on Teie hallata ressursid kinnisvarast ja seadmetest inimesteni välja.  Et saaksite seada fookusesse hea kliendikogemuse ja töötajate rahulolu, aitame meie toime tulla ootamatute sündmustega kaasnevate kuludega -  tulekahjud, tööõnnetused ning seadmete ja ehitiste kahjustumised.

Baltikumi ja põhjamaade juhtiva kindlustuspartnerina mõistame ehistustööstusele omaseid riske ja oskame neid hinnata. 

Sagedasemad kindlustusjuhtumid majutusvaldkonnas ja hotellinduses

 • Õnnetused ja rikked tehnosüsteemis

  Veetoru purunemine, lühis ventilatsiooni või katlasüsteemi juhtimisseadmega. Klaasi purunemine, graffiti seinal ja muud kahjud. Keskmine kahju suurus majutusasutustel on 4 500 €

 • Õnnetused klientidega või nende varadega

  Näiteks trepil libastunud külastaja või tulekahju tagajärjel hävinenud külastajate isiklikud esemed. Libastumise tagajärjel ulatuvad kahjud 2 000 €

 • Suured ja ootamatud kahjud (nt tuli)

  Nt tulekahju tagajärjel suleti hotelli uksed. Taastamine võttis aega 6 kuud, mille tagajärjel kandis hotell kahjusid 400 000 € ulatuses. If hüvitas palgad, püsikulud ja planeeritud ärikasumi.

Kui palju maksab majutusasutuste ja hotellide kindlustamine? Toome näited:

 • Turismitalu. Vara- ja vastutuskindlustus

  • Hooned väärtuses 500 000 €
  • Ruumide sisseseade 50 000 €
  • Kinnisvara valdaja ja tegevuse vastutus 50 000 €

  Varakindlustuse kaitse: tulekahju, torm, vandalism, leke torustikust, vargus.

  Vastutuskindlustuse kaitse: kinnisvara valdamisest ja turismitalu tegevusest tulenev tsiviilvastutus

  Kindlustusmakse: 120 €/kuus

 • Hotell. Vara- ja vastutuskindlustus

   • Hooned väärtusega 1 000 000 €
   • Ruumide sisseseade 500 000 €
   • Kaup restoranis 20 000 €
   • Tegevuse- ja tootevastutus summas 100 000 €

   Varakindlustuse kaitse: laiendatud kindlustus, mis annab kaitse äkiliste ja ettenägematute riskide vastu.

   Vastutuskindlustuse kaitse: kinnisvara valdamisest, ettevõtte tegevusest ja pakutud toidust tulenev tsiviilvastutus.

   Kindlustusmakse: 160 €/kuus

  • Hotellipersonal - 50 inimest. Tööandja vastutus- ja tervisekindlustus

   Tööandja vastutuse kaitse: tööõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju töötajale kindlustussummas 150 000 €

   Kindlustusmakse töötaja kohta 0,8 €/kuus

   Tervisekindlustuse kaitse: Ambulatoorne arstiabi 1 000 €, Ambulatoorne taastusravi 200 €, Hambaravi 200 €. Omavastutus 20%

   Kindlustusmakse töötaja kohta: 19 €/kuus

  Mida saab majutusasutus või hotell Ifis kindlustada?

  Majutusäris võib ette tulla erinevaid ootamatusi - asutuse enda kui klientidega. Mis oleks, kui Sul on rahu ja teadmine, et oled nendeks valmistunud?

  Soovid oma kindlustusküsimustele kiireid vastuseid?

  Meie südameasjaks on leida Sinu ettevõttele kõige sobilikum kindlustuslahendus. Nii jääb Sul aega ja energiat kõige olulisemaks: ettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks!