Kindlustuslahendused ehituses ja ehitusettevõtetele

Ehitustöödel ja seadmete paigaldamisel juhtub nii mõndagi.
Kas Sa teadsid, et kindlustus on üks võimalus, kuidas ootamatuid kulutusi vähendada?

Konsulteeri kindlustusspetsialistiga

Ehitusettevõttena haldate väga olulisi ressursse – nii materjale, seadmeid, kui ka inimesi. Et ettevõte saaks fookuse seada oma põhitegevusele, aitame meie toime tulla ootamatute sündmustega -  tulekahjud, tööõnnetused ning seadmete ja ehitiste kahjustumised.

Baltikumi ja põhjamaade juhtiva kindlustuspartnerina mõistame ehistustööstusele omaseid riske ja oskame neid hinnata. 

Sagedasemad kindlustusjuhtumid ehituses

 • Ehitustööde käigus juhtunud seadmete- ja veekahjud

  Ehitustööde käigus juhtub tihti veekahjusi, õnnetusi paigaldustöödel, ebakvaliteetse töö tõttu kahjustuvad hoone osad. Keskmiselt on kahju suurus 15 000 €.

 • Teistele inimestele ja nende varale tekitatud kahjud

  Tõstetööde käigus võib kahjustuda kõrvalhoone, pargitud sõiduk ning viga võib saada möödakäija. Keskmiselt ulatub nõude suurus üle 40 000 €.

 • Ehitusveast tingitud suured kahjud

  Sagedasemad suurte kahjude põhjused on tulekahjud, tormid ja ehitusvigadest tingitud kahjud. If hüvitab aastas keskmiselt 3 kahju, mille summad ületavad 100 000 €

 • Masinate kindlustus

  Kindlusta oma ehituses vajaminevad suuremad ja väiksemad masinad ning tööriistad. 

  Kindlusta oma masinad

 • Vastutus teiste inimeste ees

  Vastutuskindlustus annab kaitse teistele  tekitatud kahjude korral . Näiteks pärast ehitustööde lõppu ilmneb torustiku paigaldusviga, mis põhjustab veelekke ja rikub värskelt valminud siseviimistluse. 

  Kindlusta oma vastutus

 • Ära unusta oma töötajaid

  Just Sinu ettevõtte töötajad on Sinu suurim vara. Tööõnnetuse korral vastutab tööandja töötaja eest. Hooli oma töötajast ja sõlmi vabatahtlik tervisekindlustus

  Kindlusta oma töötajad

Kui palju ehituse kindlustamine maksab? Toome näited:

 • Tootmishoone ehitus

  • Hoone ehitusmaksumus 500 000 €
  • Tootmisseadmete montaaž 25 000 €
  • Kolmandate isikute vastutuskindlustus summas 100 000 €

  Kindlustuskaitse: koguriskikindlustus, vastutuskindlustus ehitusperioodil, hooldusperioodi põhikaitse

  Omavastutus: 1 000 €

  Kindlustusmakse: 781 € ehitusobjekti kohta

  Tööandja vastutuskindlustus

  25 töötajat

  Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju töötajale kindlustussummas 500 000 €

  Omavastutus: 200€ 

  Kindlustusmakse töötaja kohta 2,6 €/kuus

 • Ehitus- ja montaažiteenus koos monteeritavate seadmete ja materjaliga

  • Üldehituse aastamaht summas 2 000 000 €
  • Kolmandate isikute vastutuskindlustus summas 200 000 €

  Kindlustuskaitse: koguriskikindlustus, vastutuskindlustus ehitusperioodil, hooldusperioodi laiendatud kaitse

  Omavastutus: 2 000 €

  Kindlustusmakse: 1 980 € ehitusobjekti kohta

  Tervisekindlustus

  25 töötajat

  • Ambulatoorne arstiabi 1 000 €
  • Ambulatoorne taastusravi 200 €
  • Hambaravi  200 €

  Omavastutus 20%

  Kindlustusmakse töötaja kohta 16 €/kuus

Ehitusvaldkond: Mida saab Ifis kindlustada?

Ehitusvaldkonnas on palju ootamatusi. Mis oleks, kui Sul on rahu ja teadmine, et oled nendeks valmistunud?

Soovid oma kindlustusküsimustele kiireid vastuseid?

Meie südameasjaks on leida Sinu ettevõttele kõige sobilikum kindlustuslahendus. Nii jääb Sul aega ja energiat kõige olulisemaks: ettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks!