Kindlustuslahendused tootmisettevõttele

Tootmises juhtub nii mõndagi.
Kas Sa teadsid, et kindlustus on üks võimalus, kuidas ootamatuid kulutusi vähendada?

Konsulteeri kindlustusspetsialistiga

Tootmisettevõttena haldate väga olulisi ressursse – nii materjale, seadmeid, kui inimesi. Et ettevõte saaks fookuse seada oma põhitegevusele, aitame meie toime tulla ettenägematute sündmustega - tulekahjud, tormid, seadmete rikked  ja kõik muud ootamatud kahjustused, mis tootmist häirivad.

Baltikumi ja põhjamaade juhtiva kindlustuspartnerina mõistame tootmisele omaseid riske ja oskame neid hinnata. 

Sagedasemad kindlustusjuhtumid tootmisettevõttes

 • Õnnetusjuhtumid seadmete ja töötajatega

  Tootmises juhtub tihti õnnetusi seadmetega, mille keskmine kahju on ca 5000 €. Samuti esineb tööõnnetusi, kus kulud võivad ulatuda üle 10 000 €.

 • Puudulikust tootest tekkinud kahjud klientidele

  If hüvitab igal aastal kümmekond kahju lõpptarbijatele toodetud toote puuduste tõttu, kokku 300 000 €. Nt ebakvaliteetsest sanitaartehnikast lekkinud veest tekkinud kahju.

 • Suuremateks kahjude põhjustajateks on tuli, torm ja vesi

  Nt tulekahju tagajärjel seiskunud väikse metallitööstuse ülesehitus võttis aega 6 kuud ja taastamiseks kulus 100 000 €. Lisaks hüvitasime palgad, saamata jäänud ärikasumi, laenumaksed ja muud püsikulud 50 000 € ulatuses aja eest, mil tootmist ei toimunud.

 • Ärikatkestuse kindlustus kui ettevõtte elukindlustus

  Nt kui tootmine seiskub pärast tulekahju, siis hüvitame teenimata jäänud ärikasumi, palgad, laenud ja muud püsikulud kuni tootmise taastumiseni. 

  Kindlusta oma äri

 • Vastutus teiste inimeste ees

  Vastutuskindlustus annab kaitse teistele  tekitatud kahjude korral . Näiteks elektritõukerataste tootja akud on ebakvaliteetsed ja süütavad hoiukoha.  

  Kindlusta oma vastutus 

 • Ära unusta oma töötajaid

  Just Sinu ettevõtte töötajad on Sinu suurim vara. Tööõnnetuse korral vastutab tööandja töötaja eest. Hooli oma töötajast ja sõlmi vabatahtlik tervisekindlustus

  Kindlusta oma töötajad

Kui palju tootmise kindlustamine maksab? Toome näited:

 • Mööblitootmisettevõtte vara- ja vastutuskindlustus

  • Hooned väärtuses 500 000 €
  • Tootmisseadmed väärtuses 200 000 €
  • Kaup väärtuses 100 000 €
  • Vastutuskindlustus 50 000 €

  Varakindlustuse kaitse: tulekahju, torm, vandalism, leke torustikust, vargus.

  Vastutuskindlustuse kaitse: kinnisvara valdaja tsiviilvastutus

  Omavastutus: 500 €

  Kindlustusmakse: 167 €/kuus

  Tööandja vastutuskindlustus

  metallitööstusettevõte, 50 töötajat

  Tööandja vastutuskindlustuse kaitse: tööõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju töötajale kindlustussummas 250 000 €

  Omavastutus: 200€ 

  Kindlustusmakse töötaja kohta 1,1 €/kuus

 • Metallitööstusettevõtte vara- ja vastutuskindlustus

  • Hooned väärtuses 2 000 000 €
  • Tootmis- ja laotehnika väärtuses 300 000 €
  • Kaup laos väärtusega 200 000 €
  • Tegevuse- ja tootevastutus 100 000 €

  Varakindlustuse kaitse: laiendatud kindlustus, mis annab kaitse äkiliste ja ettenägematute riskide vastu.

  Vastutuskindlustuse kaitse: ettevõtte tegevusest ja üleantud tootest tulenev tsiviilvastutus.

  Omavastutus: 1 000 €

  Kindlustusmakse:  240 €/kuus

  Tervisekindlustus

  metallitööstusettevõte, 50 töötajat

  • Ambulatoorne arstiabi 1 000 €
  • Ambulatoorne taastusravi 200 €
  • hambaravi  200 €

  Omavastutus 20%

  Kindlustusmakse töötaja kohta 14 €/kuus

Mida saab Ifis kindlustada, kui tegeled tootmisega?

Tootmisvaldkonnas on palju ootamatusi. Mis oleks, kui Sul on rahu ja teadmine, et oled nendeks valmistunud?

Soovid oma kindlustusküsimustele kiireid vastuseid?

Meie südameasjaks on leida Sinu ettevõttele kõige sobilikum kindlustuslahendus. Nii jääb Sul aega ja energiat kõige olulisemaks: ettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks!