Millised õnnetused ettevõtet kõige rohkem ohustavad?

Ettevõtte tööga kaasneb tihti suur vastutus, kus alati pole võimalik õnnetusjuhtumeid ennustada ega vältida. Riskide maandamiseks ja kahjudega toime tulemiseks saab abi sobivast kindlustusest. Milline kindlustus on ettevõtte jätkusuutlikkuse vaates hädavajalik?

Kuigi vastutustundlik ettevõtja saab probleemide ärahoidmiseks ka ise väga palju ära teha, tasub siiski oma äritegevus vältimatute õnnetuste vastu piisavalt hästi kindlustada. Ettevõttele toovad stabiilsuse ja suurema kindlustunde varakindlustus ja ärikatkestuse kindlustus üheskoos – just see, kui sõlmitud on mõlemad kindlustused.

Palusime If Kindlustuse tootejuhil Risto Sondlal selgitada, mis täpselt on ettevõtte varakindlustus ja mis ärikatkestuse kindlustus ning milliseid ettevõtteid need õnnetuste korral aitavad.

Kõigepealt, mis on ettevõtte varakindlustus?

Kuna eri tüüpi ettevõtted puutuvad kokku erinevate riskidega, peavad nad seetõttu saama valida, missuguseid riske ise maandada ja milliste vastu end kindlustada. Potentsiaalsed riskid on ettevõttele näiteks tulekahjust, tormist, vandalismist, röövimisest, murdvargusest või torustike lekkest põhjustatud kahjustused. Lisakaitsed annavad aga kindlustunde veelgi ootamatumate ja ettenägematumate riskide vastu. Nende hulka kuuluvad näiteks üleujutuse või seadme sisemise purunemise kindlustuskaitse.

If Kindlustus võimaldab äriklientidel kindlustada kogu ettevõtluses kasutatavat vara: hooneid, rajatisi, siseviimistlust, seadmeid, masinaid, inventari, kaupa, toorainet, hoone välis- ja siseklaase ning reklaame. Optimaalne riskianalüüs ja sobiv pakett koostatakse igale ettevõttele eraldi.

Millise kaitse annab ettevõtjale aga ärikatkestuse kindlustus?

Ärikatkestuse kindlustust võib lugeda sisuliselt ettevõtte elukindlustuseks, sest see katab oluliselt rohkem kui tavaline varakindlustus. Tihtipeale piirduvad ettevõtted üksnes varakindlustusega, paraku aga näitab maailma praktika, et ilma ärikatkestuse kindlustuseta ettevõtted lõpetavad suurema õnnetusjuhtumi korral tõenäolisemalt pankrotiga.

Lisaks seadmete, hoone ja muu vara kindlustamisele tuleks igal ettevõtjal mõelda ka sellele, kuidas pärast õnnetusjuhtumit äritegevusega võimalikult sujuvalt jätkata. Laenud, arved, igapäevased püsikulud ja töötajate palgad vajavad maksmist ning tarneraskused kõrvaldamist, muidu kasvatab iga viivitatud päev ettevõtte kulusid veelgi. Olukorra keerulisemaks muutumise vastu aitabki ärikatkestuse kindlustus, mis korvab käibe vähenemisest tulenevaid kahjusid, aidates finantseerida püsikulusid, laenumakseid ja palgakulusid ning hüvitada prognoositava ärikasumi. Ärikatkestuse kindlustus sobib nii väikestele kui ka suurtele ettevõtetele.

Milliste varaliste kahjudega Eesti ettevõtted kõige sagedamini kokku puutuvad?

Tihti esineb torustike lekkeid, väiksemaid purunemisi ja hooletusest tingitud õnnetusjuhtumeid, mille hüvitised jäävad alla 5000 euro. Harvad pole väiksemad tormikahjud hoone konstruktsioonidele. Sageli esineb ka vandalismijuhtumeid ja klaaside purunemisi.

Suuremad kahjud tekivad ettevõtetele tulekahjudega, kus kahjustada saab osa või harvemal juhul kogu hoone. Sellisel juhul tuleb ette võtta suurem taastamistöö, mis on praeguste ehitushindade juures väga kulukas.

Tihti ei tajuta ka seda, et hoone tulekahju tõttu saab sageli isegi suuremas ulatuses kannatada hoones asuv vara ja kaup. Esineb juhtumeid, kus sisustuse, seadmete ja kauba kahjud on hoone taastamise kuludest suuremad. Eriti peab see paika väiksemate tulekahjude korral, kus tahma- ja suitsukahjustusi saavad pakendid ja seadmed. Tahmunud pakendiga kaupa ei saa enam realiseerida, seega võib osutuda kogu laoseis kahjustunuks.

Kahjuks peab tõdema, et ärikatkestuse kindlustamiseni jõutakse pea alati mingi varasema kahju kogemusega. Seetõttu soovitaksingi mitte oodata kahjujuhtumit, vaid lisada ärikatkestuse kindlustus oma tavapärasele varakindlustusele kohe juurde.

Milliste nõuetega peaks ettevõte kindlustust sõlmides arvestama?

Nii endale kuuluval kui ka üüripinnal tegutsedes tuleb järgida õigusakte ja seadmete kasutamisel kasutusjuhendeid. Kui hoonel puudub näiteks vastava tegevusala tarbeks kasutusluba, siis tuleks see võimalikult kiiresti hankida ning viia ehitis nõutuga kooskõlla. If soovitab rentnikul ja äripinna omanikul või kasutajal teha omalt poolt kõik, et sealne tegevus oleks ohutu. Hoone peaks olema ehitatud, kaasajastatud ja kasutusele võetud nõuetekohaselt.

Kas vandalismijuhtumid on viimasel ajal sagedased? Millistel puhkudel on If Kindlustus veel kahjujuhtumeid hüvitanud?

Hoonete ja vara kahjustumiste tase on sel aastal tavapärane. If Kindlustus hüvitab ettevõtetele igal aastal umbes sada vandalismijuhtumit, mille keskmine kahju jääb alla 3000 euro. Eelmisel aastal hüvitas If 500 kahjujuhtumit, milles oli kahju saanud ettevõtete vara. Kõige rohkem esines torustike lekke juhtumeid, sageduselt järgnesid elektrihäired, kasutaja veast tekkinud õnnetused, purunemised ja kukkumised. Tormikahju juhtumeid esineb aastas paarkümmend korda. Tulekahjusid esines viimasel aastal 40 korda, murdvargusi kümnel korral.

Kus ja millistel juhtudel kõige rohkem vargusi toime pannakse?

Vargused toimuvad enamasti piirkondades, kus liigub teatud tundidel vähem inimesi, või pannakse vargus toime öisel ajal ja võetakse esemeid, mida on lihtne kaasa haarata (sülearvutid, muu väiksem ja hinnalisem tehnika, mobiiltelefonid, kallimad kellad ja juveelid, kallimad tööriistad). Vargused on enamasti mingil määral ette valmistatud, kasutatakse nõrku kohti ja tegutsetakse nii kiiresti, et turvafirma patrulli kohale jõudmise ajaks on juba kuriteopaigast lahkutud.

Millised ettevõtted sõlmivad varade ja/või ärikatkestuse kindlustust kõige vähem, millised kõige rohkem?

Väiksemad ettevõtted kindlustavad end vähem. Kõige ulatuslikumat kindlustuskaitset eelistavad suuremad firmad ja välismaiste omanikega ettevõtted. Põhjus võib olla eelnevas kahjukogemuses: väiksemad ettevõtted pole veel kahjusid kogenud, suuremad aga on kogenud mitmeid, nii suuri kui ka väiksemaid kahjusid, ja teavad, millist kindlustust nad kõige rohkem vajavad.

If saab oma kogemustega appi tulla ka neile ettevõtetele, kel ei ole veel kahjusid toimunud. Meie kindlustusspetsialistid annavad nõu, millised õnnetused ühel või teisel tegevusalal kõige sagedamini juhtuvad, ja soovitavad, milliste riskide vastu ennast eelkõige kindlustada.

Tutvuge ettevõtetele mõeldud kindlustuslahendustega.

Spetsiaalsed lahendused eri tegevusaladele leiate siit.