Kuidas aitab tervisekindlustus motiveerida ja hoida ettevõtte töötajaid?

Tervisekindlustus on muutumas üha olulisemaks motivatsioonipaketiks, mille abil innustada enda praeguseid ja tulevasi töötajaid. Näiteks võimaldab tervisekindlustus saada väiksema aja ja raha kuluga eriarstiabi või hambaravi.

Tervisekindlustuse puhul on põhimõtteliselt tegemist täiendusega riiklikule ravikindlustusele, mille abil saavad ettevõtte töötajad kasutada erinevaid raviteenuseid. See täiendus võimaldab saada tasulist ravi senisest väiksema kuluga ja kiiremini ilma pikkade ravijärjekordadeta.

Tervisekindlustus sisaldab kokku kaheksat raviteenust, mille alla kuuluvad: 

 • eriarsti vastuvõtt ilma saatekirjata,
 • taastusravi,
 • kiirem haiglaravile pääsemine,
 • retseptiravimite ja prillide kulu,
 • hambaravi,
 • vaktsineerimine.

Kindlustuskaitsed saab iga ettevõte paindlikult valida vastavalt oma soovidele ja võimalustele.

Tööandjate kasvav huvi tervisekindlustuse vastu

Ettevõtted näevad tervisekindlustuse peamiste kasuteguritena võimalust kasvatada töötajate rahulolu ja motivatsiooni ning ettevõtte mainet tööandjana. Tänases tööjõupuuduse kontekstis on kindlasti tegemist väga hea argumendiga, et leida ja hoida häid töötajaid. Samuti aitab tervisekindlustus vähendada töötajate töövõimetuspäevade arvu, sest tervisemurega saab kiiremini kvaliteetset ravi.

Konfidentsiaalne ja kiire lahendus

Tervisekindlustuse suurimate eelistena toovad Ifi kliendid välja võimaluse oma töötajatel parandada tasulise arstiabi kättesaadavust ning konfidentsiaalset ja kiiret kulude hüvitamist ilma täiendava bürokraatiata.

Tervisekindlustuse korral jääb kogu kuludokumentide haldamine kindlustusseltsi korraldada ning oma tervise seisundi kulusid ei pea töötaja eraldi tööandjale esitama.

Tervisekindlustus sobib igas suuruses ettevõttele

Tervisekindlustus on mõeldud igas suuruses ettevõtetele – Ifi klientide seas on mõne töötajaga ettevõtteid kui ka sadade töötajatega suurfirmasid.

Kui Eestis on tervisekindlustus veel küllaltki uus, siis näiteks Lätis ja Leedus on tervisekindlustust pakutud mitmeid aastaid ja tänaseks on see naaberriikides muutunud üheks populaarsemaks kindlustuseks äriklientide hulgas.

Tervisekindlustuse eelised tööandjale

Tervisekindlustus annab omapoolseid hüvesid nii töötajale, kui tööandjale. Tervisekindlustuse võiksid oma töötajatele teha, sest

 • Tervemad töötajad, kes saavad soodsamalt kiire lahenduse oma tervisemurele.
 • Võimalus tõsta ettevõtte mainet ja suurendada töötajate rahulolu.
  Selgelt eristuv boonus uute töötajate värbamisel
 • Paindlikkus - võimalus valida oma ettevõttele sobivad kindlustuskaitsed.
 • Vabadus valida endale sobiv arst või meditsiiniasutus ilma perearsti saatekirjata.
 • Tervisekindlustus on kuni 400 € aastas (100 € kvartal) erisoodustusmaksuta

Kas soovid enda ettevõtte töötajatele tervisekindlustust? 

Õnnelikud ja motiveeritud töötajad
Õnnelikud, rahulolevad ja motiveeritud töötajad on üks ettevõtte edu saladusi