Miks pakuvad tööandjad töötajatele tervisekindlustust?

2018. aastast said Eesti tööandjad võimaluse täiendada töötajate motivatsioonipakette tervisekindlustusega, mille on väga hästi vastu võtnud nii töötajad kui ka ettevõtted. Eraravikindlustus võimaldab kasutada tasulisi raviteenuseid, täiendades riiklikku ravikindlustust. Lähemalt selgitab If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kairit Luht.

 

Eestis on olemas riiklik ravikindlustus, miks on tarvis töötajate tervist lisaks kindlustada?

Iga ravi puhul on tähtis kiirus. Kui inimesel on vaja minna mõne probleemiga eriarsti juurde, tähendab see riikliku ravikindlustuse puhul tihtilugu pikemat, isegi mitmekuulist ootamist. Tervisekindlustuse kaitsega klient võib aga külastada tasulist eriarsti ja saada nii oma terviseprobleemile märksa kiiremini lahenduse.

Tervisekindlustust saab kasutada nii suuremate õnnetuste puhul kui ka jooksvatele tervisemuredele kiire lahenduse leidmiseks.

Kui paljud Eesti ettevõtted on tervisekindlustusega liitunud?

Kuigi kriisiajal kipub nii mõnigi tööandja töötajate soodustusi kokku tõmbama, on tervisekindlustuse lepingu sõlminud ettevõtete arv kasvanud igal aastal vähemalt kaks korda. Näiteks 2020. aasta lõpuks võimaldas ligi 300 tööandjat oma 11 000 töötajal kasutada tervisekindlustust, 2021. aastal kerkis tervisekindlustuse pakkujate arv pea 900 ettevõtteni ja kindlustatud oli juba üle 28 000 töötaja. 2022. aasta esimese poolega on kindlustusega liitunud pea 1500 ettevõtet ja 46 300 töötajat.

Miks soovitate ettevõtetel liituda tööandja tervisekindlustusega?

Esiteks aitab see suurendada töötajate rahulolu ja vähendada tööjõu voolavust, sest annab töötajale võimaluse kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi. See omakorda annab ettevõttele eelise värbamisel, sest tervis on kalleim vara ja lisanduv tervisekindlustus on töötaja jaoks arvestatav eelis. Lisaks on iga tööandja huvides, et tema töötaja oleks terve ja motiveeritud.

Kas tervisekindlustus toob tööandjale kaasa maksukohustuse?

Ei too. Tervisekindlustuse menukust ongi muu hulgas kasvatanud just see, et tööandja ei pea sellelt teenuselt maksma erisoodustusmaksu, see tähendab, et tööandjale ei lisandu maksukohustusi. Tööandja võib lisamaksudeta kulutada ühe töötaja kindlustusmaksele kuni 400 eurot aastas ja 100 eurot kvartalis. Kui aga soovitakse pakkuda töötajatele lisaks näiteks sportimisvõimalust, võib maksuvaba piirmäära jagada erinevate soodustuste vahel, näiteks maksta 200 eurot sportimiseks ja 200 eurot tervisekindlustuseks.

Mida tervisekindlustus sisaldab?

Kõigi lepingutega on automaatselt kaasas ambulatoorse arstiabi kaitse, lisaks saab tööandja valida enam kui 10 lisakaitse vahel, mida lepingule lisada – näiteks haiglaravi, ambulatoorne taastusravi, psühholoogiline nõustamine, vaktsineerimine, hambaravi jne. Loomulikult oleks mõistlik küsida ka töötajatelt, mida nemad oma lepingus eelkõige näha tahaksid.

Milleks töötajad sellist tervisekindlustust kõige rohkem kasutavad?

Kõige enam kasutatakse kindlustuskaitset seoses hambaravi, ambulatoorse ravi, retseptiravimite ja taastusraviga – need moodustavad hüvitistest üle poole. 2021. aastal hüvitas If Kindlustus ligi 10 000 tervisekindlustuse juhtumit, kusjuures on väga tavapärane, et inimene kasutab hüvitist mitu korda aastas. Viimase aastaga oleme näinud, et keskmine hüvitis on kasvanud umbes 20%. Osaliselt tuleneb see meditsiiniteenuste hindade tõusust, kuid kindlasti ka sellest, et kliendid on hakanud üha rohkem mugavaid tasulisi teenuseid kasutama.

Tekkis huvi?