Tootevastutuskindlustus

Küsi kindlustuslahendust
Saada päring
  1. Äriklient
  2. Kindlustused
  3. Toote- vastutuskindlustus

Tootevastutuskindlustuse lepinguga hüvitab If ettevõtte poolt valmistatud või turustatud praaktootest tekkinud kahju. Samuti hüvitab If ebakvaliteetsest teenustest põhjustatud kahju.


  1. Äriklient
  2. Kindlustused
  3. Toote- vastutuskindlustus