Tootevastutuskindlustus

Küsi kindlustuslahendust
  1. Toote- vastutuskindlustus

Tootevastutuskindlustuse lepinguga hüvitab If ettevõtte poolt valmistatud või turustatud praaktootest tekkinud kahju. Samuti hüvitab If ebakvaliteetsest teenustest põhjustatud kahju.

​Tootevastutuskindlustuse kahju näiteid:

  • Televiisorist alguse saanud tulekahjus hävis korteri sisustus. Samuti sai korteriomanik põletushaavad. If hüvitab põletushaavadega seotud ravikulud ja korteri sisustuse. Kahju põhjustanud televiisorit ennast ei hüvitata.
  • Õhtustades restoranis sai külastaja toidumürgituse ja vajas haiglaravi. If hüvitab mõistlikud ja vajalikud ravikulud.
  • Torumehe valede töövõtete tõttu tekkis uputus, mille tõttu kahjustus korteri põrand ning alumise korteri lagi. If hüvitab mõlema korteri remondikulud.

Loe kindlasti ka ettevõtte tegevuse vastutuskindlustusest.


  1. Toote- vastutuskindlustus