Tootevastutuskindlustus

Küsi kindlustuslahendust
  1. Toote- vastutuskindlustus

Tootevastutuskindlustuse lepinguga hüvitab If ettevõtte poolt valmistatud või turustatud praaktootest tekkinud kahju. Samuti hüvitab If ebakvaliteetsest teenustest põhjustatud kahju.

  1. Toote- vastutuskindlustus