Millised ootamatud kulutused võivad tootmisettevõtet ees oodata?

Igas äris tuleb ette ootamatusi ja hoolimata kõigist ohutusabinõudest võib juhtuda õnnetusi, milles saab kannatada ettevõtte töötaja või keegi teine isik. Millist abi võib sellistel juhtudel pakkuda vastutuskindlustus?

Kuidas saab ettevõtja tootmisettevõtet selliste olukordade vastu kaitsta? Küsimustele vastab If Kindlustuse vastutuskindlustuse tootejuht Karina Kuuskmann.

Milliseid riske maandab vastutuskindlustus? 

Tootmisettevõtte tegevuse vastutuskindlustus sisaldab kõiki tegevusega seotud riske, milles saab kahju kolmas isik. Levinumad juhtumid on ettevõtte territooriumil tootmismasinatega manööverdades klientide või külastajate autode kahjustamine. Talvisel ajal võib ootamatu libeduse tõttu ettevõtte trepil klient kukkuda ja murda näiteks jalaluu, mille tagajärjel jääb ta pikemaks ajaks töölt eemale. Tekkinud kulude, nagu ravimite, taastusravi ja saamata jäänud töötasu eest vastutab kahju põhjustaja. 

Kas vastutuskindlustus korvab ka ettevõtte enda kahjud? 

Vastutuskindlustus ei hüvita ettevõtte enda kahjusid, kuid aitab vähendada ootamatuid kulutusi, kui tekitatakse kahju teistele. Näiteks on suuremad õnnetused seotud tulekahjudega. Kui kindlustatud ettevõtte kinnistult saab alguse tulekahju, mis levib tootmishoone lähistel asuvatele hoonetele, võivad teistele tekitatud kahjud ulatuda sadadesse tuhandetesse eurodesse. Paljudel ettevõtetel võib olla üsna keeruline sellist summat ise välja maksta.

Kas ja kuidas on vastutuskindlustusest abi siis, kui kahju põhjustab ettevõtte toode?

Jah, tootmisettevõttel on väga oluline kindlustada tootevastutus, mis hüvitab puudulikust tootest klientidele tekkinud kahjud. Kui tootmisettevõte valmistab tehnikaseadmeid, näiteks telereid, ja teler peaks kliendi kodus põlema minema ning tema korteri sisustust kahjustama, hüvitab tootevastutuskindlustus tulest tekkinud kahjud. Hullemal juhul võib tuli kanduda ka teistesse korteritesse ja sellisel juhul ulatuvad kahjud kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

Seega mõjub vastutuskindlustuse olemasolu hästi ka tootmisettevõtte mainele, andes nii külastajatele, naabritele kui ka klientidele turvatunde, et kui peakski mingit laadi õnnetus juhtuma, suudab organisatsioon need kindlustuse abil hüvitada. 

Samamoodi vastutab klientide ees ka näiteks toiduainetööstus. Kui tehasest välja läinud toode tekitab mõnele inimesele tervisekahjustusi, on tootjal kohustus kahjud hüvitada. Siingi on abiks vastutuskindlustus. 

Kas tootevastutuse kindlustus aitab ainult valmistoodete puhul? 

Tootmisettevõtted toodavad ka pooltooteid, mida omakorda kasutatakse teise toote osana. Kui selline pooltoode osutub praagiks, võib see tähendada, et kogu valmistoodete partii on vigane. Sellisel juhul ei ole kahju saanud lõpptarbija, vaid valmistoote valmistaja. Tagajärjena tuleb kogu lõpptoote partii maha kanda ja selle eest vastutab pooltoote tootja. If Kindlustus hüvitab sõlmitud tootevastutuskindlustuse alusel materjali kulu, mida kasutati maha kantavas tootes, ja samuti muud kulutused, mida selle toote tootmiseks tehti.

Kuidas kaitsta oma töötajaid?

Tootmisettevõtte suurim vara on töötajad. Vastavalt Tööinspektsiooni statistikale juhtub tootmisettevõtetes 500 tööõnnetust aastas. Näiteks jääb liinitöölise käsi tigutransportööri puhastades masina liikuvate osade vahele ja inimene kaotab sõrme. If hüvitab ravikulud, kulud ravimitele ja saamata jäänud töötasu, vajadusel ümberõppe jms. Samuti tuleb tootmisettevõtetes sageli ette töötajate kukkumisi, muljumisi, libisemisi jms, mille tagajärjel saadud vigastused võivad töötaja kauaks töölt eemale jätta. Selliste ootamatute kulude jaoks tasub sõlmida tööandja vastutuskindlustus.

Milliste ootamatuste vastu kaitsevad Eesti ettevõtjad oma tootmisettevõtet?

Maailmas on tegevuse vastutuskindlustus sama elementaarne nagu varakindlustus, mis on täna paljudel Eesti ettevõtjatel sõlmitud. Aina rohkem siinseid ettevõtjaid võtab lisaks tavapärasematele sõidukite ja vara kindlustamisele ette ka vastutuskindlustuse ja ärikatkestuse kindlustuse.  

Spetsiaalselt tootmisettevõtetele mõeldud kindlustuslahendustega saate tutvuda siin.