Ettevõtte varakindlustus

Sõltumata oma äri valdkonnast, oled teinud mahukaid investeeringuid ettevõtte varasse - hoonetesse, seadmetesse, kaupa. Nende hävimine või kahjustumine on äritegevusele risk, mis võib ettevõtte tööd olulisel määral takistada või isegi tegevuse peatada.

Eelmisel aastal juhtus ligi 500 Ifi kliendil õnnetus, mille puhul hüvitasime ettevõtte varale tekkinud kahju ja aitasime äritegevusel sujuvalt jätkuda.

Ifis saad kindlustada ettevõtte hooneid ja nende siseviimistlust, rajatisi, seadmeid, masinaid, inventari, kaupa, toorainet, hoone välis- ja siseklaase ning reklaame võimalike ootamatuste vastu.

Näiteid võimalikest kindlustusjuhtumitest, mis võivad ettevõttel esineda:

  • Kaupluses puruneb külmaveetoru

    Kahjustada saab siseviimistlus, kaupluse mööbel ning kaup. If hüvitab tekkinud kahju 45 000 euro eest.

  • Moodulmaju tootvas ettevõttes puhkeb tulekahju

    Kahjustada saab nii tootmishoone, hävinevad tootmisseadmed, materjalid ning osaliselt ka valmistoodang. If hüvitab tekkinud kahju 260 000 euro eest.

  • Viljakasvatusega tegelevast ettevõttest varastatakse traktor koos selle haakes olnud külvikuga

    If hüvitab tekkinud kahju 140 000 euro eest.

Küsi pakkumist

Vormi saadetakse...

Ifis on oma ettevõtte vara kindlustanud üle 6000 kliendi.

Meil on pikaajaline kindlustuskogemus, me tunneme riske ja oskame aidata neid vältida. 

Loe ettevõtte varakindlustusest