Korteriomanike kaasomandi kindlustus

Kortermajale tekkinud ootamatu kahju korral on remondikulude kandmisel ühistule abiks kindlustus.

 • Tormikahjud, nt katuse ja seina kahjustused
 • Tule- ja veekahjud, sh suitsu- ja tahmakahjustused
 • Kaitse all ka ühistu rajatised, nt mänguväljakud
Saatke kindlustuspäring

Milleks korteriomanike kaasomandi kindlustus?

 • Abiks ootamatute kahjustuste korral

  Korterelamu tormi-, tule- ja veekahjustused võivad tuua ühistule kaasa suured remondikulud. Kindlustus aitab nende ootamatute väljaminekutega toime tulla.

 • Kommunikatsioonid ja tehnorajatised

  Kaitse all on ka hoone elektri-, vee-, gaasi-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni-, kliima-, tulekustutus-, side- ning valvesüsteemid ja -trassid.

 • Ühistu rajatised samuti kaitse all

  Lisaks hoonele on kindlustuskaitse ka ühiskasutuses olevatel ühistu rajatistel, näiteks mänguväljakutel, autoväravatel, aiapiiretel, prügimajadel.

Millistel juhtudel veel võiks tulla korteri kaasomandi kindlustus ühistule kasuks?

Mis on kaitse all?

Kindlustuskaitse alla kuuluvad korteriomanditeks jaotatud hoone osad, mis kuuluvad kõigile omanikele ühiselt.

Kindlustuskaitse alla kuuluvad näiteks

 • vundament, seinad, katus, laed, rõdud
 • aknad, trepikojad, keldrid, liftid, korstnad
 • ühised elektri-, vee-, gaasi-, kanalisatsiooni, kütte-, ventilatsiooni-, kliima-, tulekustutus-, side-, valvesüsteemid ja -trassid kuni korterini
 • üldkasutatavad valgustid, reklaamid
 • hoone välispiiretele paigaldatud päikesepaneelid jm päikeseelektrijaama osad, mis kuuluvad kõigile omanikele ühiselt
 • väikehooned ja varjualused üldpindalaga kuni 20 m²
 • välisvalgustid, tarad, väravad, tõkkepuud, lipumastid, kaevud, purskkaevud
 • prügikastid, mänguväljakud

Kas teadsite, et

 • suured tule- ja veekahjud võivad küündida sadade tuhandete eurodeni, If Kindlustuse kogemusel on suurimad kahjud ulatunud üle 300 000 euro
 • tugeva tuule räsitud hoone katusekonstruktsiooni remont võib maksta paarist tuhandest kuni 10 000 euroni; suurimad kahjud ulatuvad sadadesse tuhandetesse
 • 2022. aastal hüvitas If Kindlustus korteriühistutele ligikaudu 180 kahju summas 450 000 eurot

Kindlustuskaitsed

Meie korteriomanike kaasomandi kindlustus annab meelerahu, sest on varuplaan, kui hoonega peaks juhtuma midagi ootamatut.

Milliseid kindlustuskaitseid on võimalik valida?

Kindlustuskaitsete valimisel on hea läbi mõelda võimalikud ohud Teie korterelamule. Kindlustada saab lisaks tavariskidele ka laiemat kaitset pakkuva koguriski põhimõttel.

Tavariskid

 • tulekahju, plahvatus, lennuavarii või pikselöök
 • rahe, tugev tuul
 • vandalism
 • röövimine ja murdvargus
 • leke torustikust
 • klaasikindlustus

Koguriski põhimõte

Laiema kaitse saamiseks soovitame kindlustada koguriski põhimõttel:

 • laiendatud kindlustus – hüvitame välisest ettenägematust sündmusest tekkinud kahju (sisaldab tavariske)
 • seadme sisemise purunemise kindlustus – hüvitame ettenägematust seadmesisesest purunemisest tekkinud kahju

Soovitame kindlasti sõlmida ka vastutuskindlustuse

Näiteks hüvitab vastutuskindlustus

 • maja ees tänaval või trepil libastunud inimesele tekkinud kahju
 • maja seinalt varisenud krohvi või lahti tulnud vihmaveetoru tekitatud kahju
 • ühistu süül tekkinud kahju korteriomaniku varale

Soovite oma kindlustusküsimustele kiireid vastuseid?

Meie südameasjaks on leida Teie ettevõttele kõige sobilikum kindlustuslahendus. Nii jääb Teil aega ja energiat kõige olulisemaks: ettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks!

Jätke alloleva lingi kaudu meile oma kontaktid ja me võtame Teiega ise ühendust või helistage 777 1211.