Küberrünnaku kindlustus (andmete taastamine varukoopialt)

Üha enam korraldatakse nii maailma mastaabis kui Eestis ettevõtete vastu küberrünnakuid - see on kasvav trend.
Sestap pakub If kindlustus nüüd ettevõtetele, kes oma vara Ifis kindlustanud, lisakaitse võimalust just küberrünnaku kindlustuseks. 

Konsulteerige kindlustusspetsialistiga Mis on küberrünnak?

Kui palju küberrünnakuid tehakse?

COVID-19 pandeemia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng ning internetiga ühendatud nutiseadmete arvu kasv on toonud kaasa üha sagedasemad küberrünnakud, ka Eestis

  • 2020. aastal pöörduti Riigi Infosüsteemi Ameti küberintsidentide käsitlemise osakonna ehk CERT-EE poole 22 896 korral.
    • Nendest 2722 intsidenti mõjutasid ettevõtete andmeid ja konfidentsiaalsust.
  • 2021. aasta kaheksa kuuga teavitati 843 intsidendist, millel oli mõju ettevõtte andmetele ja infosüsteemide konfidentsiaalsusele.

Paljudel juhtudel tuleb ettevõtetel investeerida aega ja raha, et taastada küberintsidentide tõttu kadunud andmeid.

Kuidas Ifi küberrünnaku kindlustus toimib?

Mida küberrünnaku kindlustus hüvitab?

Küberrünnaku kindlustus (andmete taastamine varukoopialt) hüvitab mõistlikud ja vajalikud kulud, et taastada ja puhastada kliendi andmed ja tarkvara ning viia need samasse olukorda, nagu need olid vahetult enne juhtumit.
Samuti hüvitatakse mõistlikud meetmed, mida rakendatakse kahjude vähendamiseks.

Ohutusnõuded, mis peab küberrünnaku kindlustuseks olema täidetud

Klient, kes soovib küberrünnaku kindlustuse lisakaitset, peab jälgima ja täitma eritingimustes nimetatud ohutusnõudeid.

Olulisimad nõuded on:

  • teha varukoopiaid,
  • tagada, et ettevõttes kasutatakse ainult seaduslikke operatsioonisüsteeme ja tarkvara 
  • nõue, et arvutitele oleks paigaldatud ajakohane viirustõrje programm.

Kindlustuse laiendus - tulekul 2022

2022. aastal plaanib If pakkuda oma klientidele juba laiemat küberkindlustust, mis hõlmab varakahju, vastutust ja andmete rikkumise kahju.

Mis on küberrünnak?

Küberrünnak on rünnak, kus küberkurjategijad kasutavad ühte või mitut arvutit ühe arvuti või võrgu vastu.

Küberrünnak võib pahatahtlikult arvuti välja lülitada, varastada andmeid või kasutada rikutud arvutit muude rünnakute käivitamise kohana.

Soovite lisainfot?

Küberturvalisuse kohta saab põhjalikumalt lugeda RIA CERT-EE lehelt