Arenguvõimalused

Jäta endast jälg. Meie aitame Sind.
  1. Ifist
  2. Töötamine Ifis
  3. Miks If?
  4. Arenguvõimalused

Üks Ifi põhimõtetest on jätkusuutlikkus, professionaalne areng on meie igapäevaelu üks osa.

UUELE TÖÖTAJALE PAKUME

ABC koolitus - üldteadmised sellest, mis tagab eduka alguse Ifis. Mentorlus - igal uuel töötajal on oma mentor.​

TÖÖVARJUTAMINE

Teadmiste omandamise viise on palju erinevaid ning üheks selleks on töövarjutamine. Seda võimalust on Ifis alati võimalik kasutada, oled Sa uus või vana Ifikas.

SISEKOOLITUSED

Me õpime teisi õpetades. Ifis on 39 sisekoolitajat, kes jagavad oma teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis aitavad kaasa teiste Ifikate edule.

KARJÄÄRIVÕIMALUSED IFIS

Arenedes personaalselt ja professionaalselt on võimalik liikuda karjääriredelil nii horisontaalselt kui vertikaalselt.

IF EESTI ON OSA IF BALTI ÜKSUSEST

Meil on rahvusvaheline töökeskkond.


  1. Ifist
  2. Töötamine Ifis
  3. Miks If?
  4. Arenguvõimalused