Positiivne õhkkond ja toredad kolleegid

Jäta endast jälg. Meie aitame Sind.
  1. Ifist
  2. Töötamine Ifis
  3. Miks If?
  4. Positiivne õhkkond

Meie edu tagab edukas meeskonnatöö, mille teevad võimalikuks Ifi inimesed.

Me usume andekusse, ideedesse ja üksteise toetamisse. Tööprotsessid on läbipaistvad, mis annab võimaluse pöörata tähelepanu sellele, mis tõesti toob tulemust.​ Uute töötajate toetamine ja soe vastuvõtt näitab, kui oluline on meie jaoks meeskond ja koostöö.

Me õpime üksteiselt

Teeme koostööd

Oleme jätkusuutlikud

Tähistame koos

Ületame raskusi

Teeme sporti


  1. Ifist
  2. Töötamine Ifis
  3. Miks If?
  4. Positiivne õhkkond